Becikowe, kosiniakowe czy 500 plus? Sprawdź, jakie świadczenia możesz otrzymać, jako rodzic w 2017 roku

Młody rodzic może liczyć na wsparcie finansowe, pod warunkiem, że spełnia określone kryteria.
Młody rodzic może liczyć na wsparcie finansowe, pod warunkiem, że spełnia określone kryteria. Prawo autorskie: mishatc / 123RF Zdjęcie Seryjne
Narodziny dziecka zawsze wiążą się z pewnym nakładem finansowym. Państwowe środki mają pomóc młodym rodzicom w tym szczególnym czasie. Zobacz, czy w 2017 roku świadczenia ulegną zmianie i o przyznanie, których z nich możesz się starać, zostając rodzicem.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, który rodzina może otrzymywać comiesięcznie dopóty, dopóki spełnia konkretne wytyczne. Wysokość takiego dodatku wynosi odpowiednio 95 zł na dziecko do 5 r.ż., 124 zł na dziecko między 6 a 18 r.ż. i 135 zł w wieku od 19 do 23 lat.
Od 1 listopada 2017 roku w życie mają wejść zmiany, według których rodzicom będzie przysługiwał zasiłek wynoszący 100 zł na dziecko do 5 r.ż., 130 zł na dziecko między 6 a 18 r.ż. oraz 140 zł w przedziale wiekowym 19–23 lat.

Zasiłek rodzinny w tej chwili przyznawany jest rodzinom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł netto. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota graniczna wynosi 764 zł netto. Poz mianach w listopadzie tego roku, dochód nie będzie mógł przekraczać odpowiednio 754 zł netto i 844 zł netto.
Rodzicom w ramach tego konkretnego świadczenia przysługują pewne dodatki, tu szczegóły.

500 plus
Z finansowej pomocy programu "Rodzina 500 Plus" mogą korzystać rodzice, którym urodziło się pierwsze dziecko, tylko przy założeniu, że nie przekroczą progu dochodowego w wysokości 800 zł netto, lub 1200 zł netto (w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego). Na każde kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie i nie jest to uzależnione od wysokości ich dochodów.


Ta konkretna kwota nie jest brana pod uwagę jako część dochodów rodziny, stąd też nie ma żadnego wpływu na otrzymanie innego rodzaju świadczeń.

Kosiniakowe
To jedno z tych świadczeń, które weszło w życie stosunkowo niedawno. Od 2016 roku dodatkowe pieniądze otrzymują osoby, które nie miały do tej pory prawa do urlopów macierzyńskich. To grupa obejmująca studentów, osoby na umowach o dzieło lub zlecenie, osoby bezrobotne oraz rolników. Świadczenie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie przysługuje na okres jednego roku.

Becikowe
Świadczenie, które jest wypłacane jednorazowo w kwocie 1000 zł. Otrzymanie go wiąże się, rzecz jasna z określonymi progami dochodowymi. W tym przypadku dochód na jedną osobę nie może przekraczać 1922 zł netto. Wniosek o otrzymanie świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od daty narodzin dziecka.

Zasiłek na dziecko nieuleczalnie chore
Od stycznia obowiązuje ustawa "Za życiem", według której wsparcie w postaci jednorazowo wypłacanej kwoty 4000 zł, przysługuje rodzicom, którym narodziło się dziecko nieuleczalnie chore. Świadczenie jest absolutnie niezależne od dochodów i nie wpływa na otrzymanie innych zasiłków. Na złożenie wniosku uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzice mają 12 miesięcy.
Źródło: mpips.gov.pl

Napisz do autora: magda.wozniak@mamadu.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE