Polityka prywatności w serwisie Mamadu.pl

Administratorzy Twoich danych osobowych

Wydawca: Glob360 Sp. z o.o., Mamadu Sp. z o.o., Aszdziennik Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa, adres e-mail: iod@natemat.pl

Jako administrator Twoich danych osobowych Wydawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych tj. decyduje w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane.

§ 1
Zaufani partnerzy


Zaufani Partnerzy to podmioty, z którymi współpracuje Wydawca w celu zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie i które mogą realizować działania marketingowe. Zaufanymi Partnerami są m.in. podmioty działające w branży e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe, a także inne podmioty z branży reklamy, z którymi współpracuje Wydawca lub które są rekomendowane przez międzynarodowe organizacje branżowe tj. Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB).

 1. AdForm
 2. Onnetwork
 3. Google
 4. Facebook
 5. Plista


§ 2
Inspektor ochrony danych Wydawcy oraz jego dane kontaktowe

Wydawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Wydawcy skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
 1. adres: Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa
 2. adres e-mail: IOD@natemat.pl


§ 3
Jakie dane przetwarzamy

Wydawca przetwarza Twoje dane, które pozostawiasz podczas Twojej aktywności na witrynach Wydawcy tj. w szczególności te, które zapisywane są w plikach cookie. Dane te obejmują np. informacje dot. odwiedzanych stron i miejsc, informacje o: urządzeniu końcowym lub typie i rodzaju przeglądarki w systemie operacyjnym, o dostawcy usług reklamowych[]

§ 4
W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Wydawcę oraz Zaufanych Partnerów.
Co więcej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Wydawcy.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy, jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług (marketing bezpośredni).
Wydawcy.


§ 5
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do usług Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu Wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Wydawcy.

§ 6
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.
W odnieseniu do świadczenia usługi Wydawcy Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Wydawcy np. serwisów internetowych lub aplikacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

§ 7
Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Wydawcy jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Wydawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Wydawcy, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Wydawcy jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Wydawcy. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

§ 8
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług adserwera, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane (w tym zapisywane w plikach cookies) są przekazywane Wydawcy, w tym Klientom Wydawcy, a także mogą być przekazywane naszym Zaufanym Partnerom.

Twoje dane mogą być także przekazywane poza terytorium EOG, ponieważ niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google czy Facebook). W takim przypadku sprawdzamy, czy wskazani Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają m.in. ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


§ 9
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


GLOB 360 Sp. z o.o.