mamDu_avatar

Ile należy się mamie opiekującej się dzieckiem? Wysokość zasiłku macierzyńskiego może być różna

Dominika Bielas

31 maja 2022, 10:23 · 4 minuty czytania
Zasiłek macierzyński 2024 przysługuje ubezpieczonej kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego spełnia jeden z trzech warunków. Jego wysokość w 2024 roku zależy od twojej pensji, ale także decyzji, jaką podejmiesz po urodzeniu dziecka. Chociaż zasiłek macierzyński jest obowiązkowy, można z niego zrezygnować po wykorzystaniu 14 tygodni. Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku macierzyńskim 2024?


Ile należy się mamie opiekującej się dzieckiem? Wysokość zasiłku macierzyńskiego może być różna

Dominika Bielas
31 maja 2022, 10:23 • 1 minuta czytania
Zasiłek macierzyński 2024 przysługuje ubezpieczonej kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego spełnia jeden z trzech warunków. Jego wysokość w 2024 roku zależy od twojej pensji, ale także decyzji, jaką podejmiesz po urodzeniu dziecka. Chociaż zasiłek macierzyński jest obowiązkowy, można z niego zrezygnować po wykorzystaniu 14 tygodni. Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku macierzyńskim 2024?
Jeśli młoda mama jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać zasiłek macierzyński w 2024 roku. fot. Pexels.com
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej
 • Zasiłek macierzyński 2024 należy się kobietom po urodzeniu lub po adopcji dziecka, jeśli posiadają ubezpieczenie chorobowe.
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2024 r. zależna jest od wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownicę przez ostatnie 12 miesięcy.
 • Zasadą jest, że za czas 20 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński 2024: komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński 2024 przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.

Nie ma znaczenia to, czy pracuje ona na umowę o pracę, umowę zlecenie czy prowadzi własną działalność gospodarczą, o ile opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zasiłek macierzyński do dnia porodu przysługuje także w sytuacji, gdy:

 • pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowa zostaje przedłużona do dnia porodu
 • zostały naruszone przepisy i pracownica posiada prawomocne orzeczenie sądu
 • pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację albo umiera.

Ile twa zasiłek macierzyński 2024?

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego 2024 trwa tyle, co urlop macierzyński i wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) – gdy kobieta urodzi jedno dziecko,
 • 31 tygodni (217 dni) – gdy kobieta urodzi dwoje dzieci podczas jednego porodu,
 • 33 tygodnie (231 dni) – gdy kobieta urodzi troje dzieci podczas jednego porodu,
 • 35 tygodni (245 dni) – gdy kobieta urodzi czworo dzieci podczas jednego porodu,
 • 37 tygodni (259 dni) – gdy kobieta urodzi pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

O wypłatę zasiłku macierzyńskiego można się ubiegać nawet do 6 tygodni przed urodzeniem dziecka. Należy jednak pamiętać, że ten czas zostanie potem odliczony od przysługującego urlopu, czyli płatny urlop macierzyński po pojawieniu się dziecka będzie krótszy o wykorzystane przed porodem tygodnie.

Ile wynosi zasiłek macierzyński 2024?

Zasiłek macierzyński 2024 pobierany w trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Warto zaznaczyć, że 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku to średnia z 12 ostatnich przepracowanych pełnych miesięcy. Oznacza to, że wykorzystując 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, co miesiąc otrzymujesz pełną pensję. W przypadku zatrudnienia krócej niż rok wysokość zasiłku oblicza się na podstawie średniej z pełnych przepracowanych miesięcy.

To, ile dokładnie będzie wynosił zasiłek macierzyński 2024, zależy od tego, czy zadeklarujesz, że chcesz po nim skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jeśli nie planujesz po urlopie macierzyńskim przechodzić na urlop rodzicielski, otrzymujesz 100 proc. podstawy zasiłku.

Jeśli zadeklarujesz, że po urlopie macierzyńskim chcesz wykorzystać urlop rodzicielski, następuje zmiana: zasiłek macierzyński 2024 za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. To zmiana wynikająca z unijnej dyrektywy work-life balance (wcześniej wynosił on 60 proc. podstawy zasiłku).

Kobiety, które zdecydują się skorzystać z obu urlopów i złożą stosowny wniosek w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, będą otrzymywać zasiłek macierzyński 2024 w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres urlopu.

Zasiłek macierzyński 2024: czy można z niego zrezygnować?

Jeżeli matka wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego, może zrezygnować z zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Wtedy pozostałą część zasiłku może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka bezpośrednio po terminie, w którym matka zrezygnowała z zasiłku. Musi on wtedy wystąpić do pracodawcy o przyznanie urlopu macierzyńskiego w pozostałej części.

Pracownica, która zamierza zrezygnować z urlopu macierzyńskiego oraz pobierania zasiłku macierzyńskiego, musi złożyć pisemny wniosek w sprawie rezygnacji najpóźniej na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy do pracodawcy lub do ZUS.

Wniosek o zasiłek macierzyński 2024

Urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa i nie ma obowiązku składania wniosku. Jednak wniosek o zasiłek macierzyński 2024 można złożyć w celu poinformowania pracodawcy o terminie obowiązywania urlopu.

Zaczyna się on najpóźniej z dniem porodu. Jednak z części tego urlopu matka może skorzystać, zanim urodzi się dziecko. W takim wypadku wniosek można złożyć jeszcze przed porodem, ale nie wcześniej niż 6 tygodni przed wyznaczonym terminem porodu.

Jeśli kobieta podejmuje decyzję o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, powinna w ciągu 21 dni od dnia porodu złożyć wniosek u pracodawcy lub w ZUS. Jak napisać taki wniosek? Wniosek o zasiłek macierzyński 2024 powinien zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko pracownicy,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • terminy planowanych urlopów,
 • oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z urlopów,
 • podpis pracownicy.

Zasiłek macierzyński 2024 dla ojca

Ojciec wychowujący dziecko i odprowadzający składki na ubezpieczenie chorobowe ma prawo do zasiłku macierzyńskiego 2024 przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

W przypadku dzieci przysposobionych ojciec może wykorzystać urlop w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia wyroku sądu, jednak tylko aż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

źródła: gov.pl, zus.pl

Czytaj także: https://mamadu.pl/150983,lista-wszystkich-swiadczen-i-ulg-na-dziecko-2022-co-przysluguje-rodzicom