mamDu_avatar

Rodzicu, tyle możesz zyskać. Lista wszystkich zasiłków, świadczeń i ulg na dziecko w 2024

Martyna Pstrąg-Jaworska

23 stycznia 2024, 11:59 · 15 minut czytania
Jakie świadczenia przysługują rodzicom w 2024 roku? Mogą liczyć nie tylko na 800 plus, lecz także na becikowe, kosiniakowe, świadczenie "za życiem", zasiłek macierzyński, 12 tysięcy na dziecko, dobry start, ulgę podatkową na dziecko, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek wychowawczy, kartę dużej rodziny czy nawet dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki do dziecka. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać tę pomoc finansową.


Rodzicu, tyle możesz zyskać. Lista wszystkich zasiłków, świadczeń i ulg na dziecko w 2024

Martyna Pstrąg-Jaworska
23 stycznia 2024, 11:59 • 1 minuta czytania
Jakie świadczenia przysługują rodzicom w 2024 roku? Mogą liczyć nie tylko na 800 plus, lecz także na becikowe, kosiniakowe, świadczenie "za życiem", zasiłek macierzyński, 12 tysięcy na dziecko, dobry start, ulgę podatkową na dziecko, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek wychowawczy, kartę dużej rodziny czy nawet dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki do dziecka. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać tę pomoc finansową.
Lista wszystkich świadczeń, zasiłków i ulg na dziecko 2024. fot. k_kapica_afk/Polska Press/East News
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej
 • Świadczenia na dziecko 2024 to dodatki pieniężne dla rodziców, zasiłki, ulgi podatkowe na dziecko. Publikujemy listę świadczeń na rok 2024.
 • Pieniądze ze świadczeń na dziecko 2024 można otrzymać m.in. z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego 12 tysięcy, 800 plus, 300 plus, kosiniakowego, becikowego, czy zasiłku rodzinnego i macierzyńskiego.
 • Wiele świadczeń na dziecko 2024 nie zmienia się, poniżej znajdziesz potrzebne terminy, zasady, nabory wniosków na świadczenia rodzinne 2024.

Świadczenia na dziecko 2024

Lista świadczeń na dziecko 2024 nie zmienia się w stosunku do poprzedniego roku, ale wysokość świadczeń pieniężnych dla rodzin może ulegać zmianie każdego roku. Warunki ich przyznawania i długość obowiązywania również bywają modyfikowane.

Wśród świadczeń na dziecko bywa, że wysokość dodatków rodzinnych jest waloryzowana, choć nie zdaarza się to często. Prawo się zmienia, a wraz z nim zasady przyznawania rodzicom pieniędzy na dziecko, czasem zmieniają się zasady rozliczania podatków (tak jak w Polskim Ładzie) i wtedy też ulegają zmianie kwoty, które można otrzymać jako ulgę na dziecko. Oto lista świadczeń na dziecko 2024.

1. Świadczenie na dziecko: 800 plus w 2024 roku

Od stycznia 2024 roku świadczenie Rodzina 500 plus przekształciło się w 800 plus i nadal przysługuje na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia. Waloryuzacja była automatyczna i nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Nadal nie obowiązuje próg dochodowy ani warunek drugiego i kolejnego dziecka. Jest to świadczenie na dziecko wychowawcze, które uzyskuje się bez względu na dochody w rodzinie. Od 2022 roku świadczenie 500 plus zaczął obsługiwać ZUS.

W 2024 roku nadal będzie obowiązywał roczny okres świadczenia – obecnie trwający okres kończy się 31 maja 2024 roku. Wniosek o 500 plus na nowy okres (od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 r.) będzie trzeba złożyć w przed zakończeniem obecnego okresu świadczenia (wnioskiu bedzie mozna składać w ZUS-ie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.) . Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej. Również za pomocą przelewu bankowego otrzymuje się świadczenie.

2. 300 plus na dziecko w 2024 roku, czyli Dobry Start

Program "Dobry start" tzw. 300 plus na dziecko obejmuje każde uczące się dziecko do 20. roku życia, bądź w przypadku niepełnosprawności, czy potrzebie kształcenia specjalnego, do 24. roku życia. Wyprawki szkolnej 300 plus nie otrzymają studenci, przedszkolaki ani uczniowie zerówek.

Ostatnia zmiana w związku z przyznawaniem 300 plus miała miejsce w 2021 i spowodowała, że wnioski można składać tylko online. Organem obsługującym program jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a rodzice nie dostaną już pieniędzy do ręki – wypłata 300 zł nastąpi wyłącznie na konto bankowe.

Terminy składania wniosków o 300 plus w 2024 będą przypadały prawdopodobnie od 1 lipca do 29 listopada 2024 roku ponieważ 30 listopada to sobota).

3. Becikowe: świadczenie na dziecko 2024 za jego urodzenie

Wśród świadczeń na dziecko w 2024 znalazła się jednorazowa zapomoga pieniężna dla rodziców, którym urodziło się dziecko. W Polsce przysługuje tylko tym, którzy spełniają próg dochodowy (nie może być więcej niż 1 922 zł netto dochodów na każdego członka rodziny), a ciężarna była pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży.

Wysokość becikowego to 1000 zł. Jako świadczenie na dziecko w 2024 roku, wniosek o becikowe składa się osobiście w urzędzie miasta (MOPS-ie), urzędzie gminy (GOPS-ie) lub za pomocą portalu Emp@tia. Trzeba to zrobić w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Pieniądze najczęściej są przelewane na konto bankowe, ale można je też otrzymać przekazem pocztowym.

4. Kosiniakowe 2024, czyli świadczenie rodzicielskie na dziecko

Bezrobotna kobieta po urodzeniu dziecka lub bez ubezpieczenia chorobowego może liczyć na wsparcie finansowe od rządu. By otrzymać jedno z kolejnych świadczeń na dziecko w 2024 roku, można złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie tzw. kosiniakowe w kwocie 1000 zł. To świadczenie przysługuje np. studentom i studentkom, rodzicom na umowach zlecenie i o dzieło i żeby je otrzymać, nie trzeba spełniać żadnego wymogu progu dochodowego.

Przy jednym dziecku kosiniakowe to świadczenie na dziecko wypłacane przez 52 tygodnie co miesiąc. W przypadku każdego kolejnego dziecka wydłuża się czas otrzymywania świadczenia:

 • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka
 • 65 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt
 • 67 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków
 • 69 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków
 • 71 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków (i więcej dzieci przy jednym porodzie)

Kosiniakowe 2024 przysługuje matce również wtedy, gdy ojciec dziecka pracuje na umowie o pracę. Ojciec dziecka też może otrzymywać kosiniakowe, gdy kobieta skróci okres pobierania świadczenia i wykorzysta okres minimum 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Kosiniakowe jako świadczenie na dziecko nie przysługuje, jeśli kobieta pobiera już zasiłek macierzyński.

Mężczyzna może też starać się o kosiniakowe, gdy kobieta umrze podczas porodu bądź wyrzeknie się dziecka. Rodzice nie mogą pobierać kosiniakowego jednocześnie. Kosiniakowe można pobierać razem z 800 plus. Termin złożenia wniosku o kosiniakowe to maksymalnie 3 miesiące od narodzin dziecka. Opóźnienie wiąże się z brakiem wyrównania świadczenia rodzicielskiego za pierwsze 3 miesiące.

5. Świadczenie na dziecko 2024: zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński w odróżnieniu od kosiniakowego to świadczenie, które przysługuje ubezpieczonym mamom, które pracują na umowę o pracę bądź dobrowolnie opłacają składki chorobowe. Zasiłek macierzyński w 2024 roku ma wysokość zależną od wysokości odprowadzanych składek ZUS.

W okresie urlopu macierzyńskiego otrzymuje się zasiłek w wysokości 100 procent podstawy wymiaru zasiłku. Potem można przejść na urlop rodzicielski, na którym otrzymuje się 60 proc. zarobków sprzed porodu. Można również złożyć wniosek o to, by przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymywać po 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawą tą jest średnia zarobków z ostatnich 12 miesięcy lub przy pracy krótszej niż rok – średnia z ostatnich pełnych przepracowanych miesięcy. Zasiłek macierzyński w 2024 roku przysługuje na takich samych zasadach. Można go pobierać przez 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i przedłużyć do roku (tzw. roczny urlop macierzyński), dobierając 41 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Dyrektywa work-life balance, której część przepisów weszło już w życie wydłużyła wymiar tygodni w urlopie rodzicielskim (wcześniej było to 32 tygodnie). Urlop rodzicielski dzieli się i każdy rodzic ma do wykorzystania 9 tygodni, których nie obowiązuje prawo do przeniesienia na drugiego rodzica. Obecne przepisy zakładają, że można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia dziecka.

6. Zasiłek ojcowski i tacierzyńskie w świadczeniach na dziecko 2024

Zasiłek ojcowski 2024 przysługuje ubezpieczonym ojcom i każdy z nich może wziąć 2 tygodnie urlopu ojcowskiego po narodzinach dziecka. Nie trzeba brać 14 dni wolnych na raz. Przerwy od pracy można rozdzielić na dwa razy po 1 tygodniu, ale żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień. Z urlopu ojcowskiego można skorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Ponadto mama może przekazać partnerowi do 6 tygodni swojego urlopu macierzyńskiego. Wówczas ojciec może przebywać 6 tygodni na tzw. tacierzyńskim. Kwotę zasiłku ojcowskiego oblicza się na takiej samej zasadzie, jak zasiłek macierzyński i świadczenie dla ojca przysługuje w wysokości 100 procent średniego wynagrodzenia. Warukiem jest zgłoszenie ojca do ubezpieczenia chorobowego.

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, po wejściu w życie unijnej dyrektywy work-life balance, ojcom przysługują wspomnianych już wyżej 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeśli nie wykorzysta ich np. ojciec dziecka, to przepadną (nie będzie mogła ich wykorzystać matka dziecka).

7. Ulga podatkowa na dziecko 2024

Ulga prorodzinna na dziecko, którą można odliczyć w PIT za rok 2023, wypełniając PIT/0 w roku 2024, przysługuje rodzicom dzieci nawet do ukończenia 25. roku życia. Wysokość ulgi podatkowej na dziecko zależna jest od ilości wychowywanych dzieci przez rodziców.

W przypadku jednego i dwojga dzieci jest to 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli rocznie 1112,04 zł. W przypadku 3 dzieci, na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie, a na trzecie 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne: 225,00 zł miesięcznie.

W przypadku wychowywania tylko jednego dziecka, żeby uzyskać ulgę na dziecko, obowiązują podatników progi dochodowe. Jeśli wychowujesz jedynaka, którego chcesz "odliczyć od podatku", musisz spełniać dochód:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekroczyły w 2023 roku 19 061,28 zł rocznie.

W świadczeniach na dziecko na 2024 rodzice i opiekunowie posiadający na wychowaniu czwórkę lub więcej dzieci uzyskają prawo do zwolnienia z podatku. To tzw. ulga podatkowa 4+, która obowiązuje w ramach Polskiego Ładu. Nie wyklucza ona normalnego "odliczania dzieci od podatku".

Przy wychowywaniu 4 dzieci (i więcej) obowiązuje zwolnienie rodzica z podatków, musi tylko spełniać próg dochodowy 85 528 zł przychodów w skali roku. Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie. Przy wyższych zarobkach w skali roku, dopiero od nadwyżki będzie pobierany podatek. Jeśli osoba korzystać będzie z tego zwolnienia z podatku, to ma prawo korzystać jedynie z jego części.

8. Świadczenia na dziecko 2024: zasiłek rodzinny 2024

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem na dziecko, które ma na celu pokrycie części wydatków ponoszonych z tytułu utrzymywania dziecka. Kwota zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Przyznanie zasiłku rodzinnego 2024 jest uzależnione od kryterium dochodowego. By otrzymywać dodatkowe pieniądze na dziecko, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, kryterium dochodowe wzrasta do 764,00 zł na osobę. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18. roku życia lub momentu zakończenia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia (lub 24. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej). Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na rok i jego okres rozliczeniowy trwa od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024. Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z niezbędnymi dokumentami (wszystkie potrzebne zaświadczenia znajdziecie w tym artykule o zasiłku rodzinnym) należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, najczęściej w oddziale MOPS-u lub GOPS-u.

9. Świadczenie na dziecko 2024: dodatek "Za życiem"

Rodzice, którym urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą, która zagraża jego życiu, mogą wnioskować o jednorazową zapomogę w wysokości 4000 zł. Jest to tzw. dodatek "Za życiem", którego nie obowiązuje żaden próg dochodowy.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawą do przyznania świadczenia "Za życiem" jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie życia płodowego dziecka lub w czasie porodu.

Dokumenty do otrzymania świadczenia na dziecko "Za życiem" składa się w oddziale MOPS-u lub GOPS-u naszego miasta/wsi.

10. Maluch plus 2024

Świadczenia na dziecko 2024 uwzględniają też pomoc rodzicom dzieci w wieku tzw. "żłobkowym". Program Maluch plus zakłada dofinansowania (pełne lub częściowe) do stworzenia z placówkach większej ilości miejsc dla dzieci a także tworzenie nowych placówek samorządowych. W 2022 roku rząd przewidział zwiększenie budżetu na dofinansowanie dla żłobków i klubów dziecięcych.

Od 2023 do 2029 roku planują przekazać 5,5 mld złotych na tworzenie nowych miejsc opieki. Zapewniają, że utworzą 100 tys. nowych miejsc opieki. Choć bezpośrednio są to pieniądze dla placówek, to pośrednio korzystają z nich rodzice małych dzieci. Placówki składają oferty konkursowe, by otrzymać dodatkowe pieniądze na prowadzenie ośrodka i zwiększenie ilości miejsc w żłobkach.

Od 2023 roku program zakłada, że to, jakie pieniądze będą otrzymywały placówki, będzie oparte na algorytmie, który oblicza, ilość dzieci w danym mieście/gminie i na tej podstawie wylicza, ile pieniędzy mogą otrzymać żłobki, kuby i dzienni opiekunowie. Dzięki temu rodzice, którzy zapisują dziecko do placówki dofinansowanej z programu Maluch plus 2024, mogą liczyć na niższe opłaty, a część miejsc będzie dla dzieci całkiem darmowa.

11. Świadczenia na dziecko 2024, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (12 tysięcy na dziecko)

Od 1 stycznia 2022 roku rodzice mogą otrzymać na drugie i kolejne dzieci 12 tys. zł, które mają być przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku 12-36 miesięcy. Program ma wspomagać powrót do pracy rodziców po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, którzy nie mają co zrobić z małym dzieckiem.

Aby otrzymać świadczenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, będzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek i mieć drugie (lub kolejne) dziecko w wieku 12-36 miesięcy.

Rodzic może wybrać, czy chce otrzymywać 500 zł co miesiąc przez dwa lata (suma nie może przekroczyć 12 tysięcy), czy woli otrzymywać 1000 zł na dziecko miesięcznie przez jeden rok. Wnioski o to świadczenie na dziecko składa się tylko elektronicznie, a pieniądze są przelewane na konto bankowe przez ZUS, który obsługuje to świadczenie.

12. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i upustów dla rodzin wielodzietnych, z których można skorzystać zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i wśród prywatnych przedsiębiorstw.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bez względu na osiągane dochody w rodzinie posiadającej co najmniej troje dzieci na utrzymaniu. W 2024 roku rodzice mogą na stałych zasadach starać się o przyznanie karty dużej rodziny.

W ramach zniżek i ulg z kartą można m.in. podróżować komunikacją, wchodzić na wystawy, kupować taniej bilety do kina i teatru, a także kupić w niektórych marketach prodkuty w promocyjnych cenach.

13. Świadczenia na dziecko 2024: dofinansowanie na zatrudnienie niani

Dofinansowanie rządowe do zatrudnienia niani rodzice mogą uzyskać już od kilku lat. Jeśli podpiszą z nią tzw. umowę uaktywniającą, składki zdrowotne i społeczne za nianię będzie za nich płacić państwo. Według wytycznych na stronie rządowej, od połowy minimalnego wynagrodzenia opłaca składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych – pozostałą część składek opłacają rodzice zatrudniający nianię. Dofinansowanie na zatrudnienie niani może wynosić nawet 2150 zł, bo od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie wynosi 4300 zł brutto.

W celu uzyskania dofinansowania na zatrudnienie niani należy przygotować przede wszystkim umowę o świadczenie usług. Jest to tak zwana umowa uaktywniająca, w której określa się obowiązki i warunki zatrudnienia.

Rodzice mają szansę na świadczenie na dziecko, które jest dofinansowaniem na zatrudnienie niani, jeśli ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat, nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, pracują na umowę o pracę albo zlecenie, prowadzą działalność pozarolniczą, prowadzą działalność rolniczą.

14. Dodatek z tytułu narodzin dziecka

Jeśli pobierasz zasiłek rodzinny i urodzi ci się dziecko, możesz złożyć wniosek o otrzymanie jednorazowego dodatku świadczenioweg na dziecko, czyli dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka i wynosi 1000 zł.

By otrzymać to świadczenie na dziecko, trzeba spełnić warunek opieki lekarskiej u ciężarnej od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka, pieniądze są wypłacane wraz z zasiłkiem rodzinnym.

15. Świadczenie na dziecko 2024: dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

To świadczenie na dziecko, któremu nie przysługują świadczenia alimentacyjne i które jest wychowywane tylko przez 1 rodzica lub opiekuna. Według informacji na rządowej stronie, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota wynosi 273 zł, ale nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.

Najważniejszym wymogiem, który trzeba spełniać, pobierając to świadczenie na dziecko, jest faktyczne bycie samotnym rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko według ustawy o świadczeniach rodzinnych uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).

Pieniądze te są dodatkiem do zasiłku rodzinnego, więc można je otrzymać tylko wtedym, gdy mamy przyznane również prawo do niego.

16. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Jeśli pobieracie zasiłek rodzinny, mozliwe jest tez pobieranie dodatkowych pieniędzy z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej. Za taką według prawa uznawana jest rodzina z 3 i więcej dziećmi. Dodatek wynosi 95 zł na miesiąc i wypłacany jest matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu/prawnemu dzieci. Pieniądze przysługują na 3 i każde kolejne dziecko.

Czytaj także: https://mamadu.pl/170183,jakie-sa-dodatki-do-zasilku-rodzinnego-sprawdz-czy-przysluguje-ci-dodatek