mamDu_avatar

Becikowe – pomoc dla rodziców po narodzinach dziecka. Ale nie dla wszystkich

Martyna Pstrąg-Jaworska

29 listopada 2022, 15:46 · 3 minuty czytania
Becikowe to świadczenie dla rodzin. Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka. W Polsce przysługuje tylko tym, którzy spełniają próg dochodowy, a ciężarna była pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Zobacz, co musisz wiedzieć o becikowym w 2024 roku.


Becikowe – pomoc dla rodziców po narodzinach dziecka. Ale nie dla wszystkich

Martyna Pstrąg-Jaworska
29 listopada 2022, 15:46 • 1 minuta czytania
Becikowe to świadczenie dla rodzin. Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka. W Polsce przysługuje tylko tym, którzy spełniają próg dochodowy, a ciężarna była pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Zobacz, co musisz wiedzieć o becikowym w 2024 roku.
Becikowe 2024 to świadczenie, które ma wspomóc rodziców nowo narodzonego dziecka. fot. Christian Bowen/Unsplash
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej
 • Becikowe w 2024 r. to świadczenie dla rodziców, które dostają jako jednorazową zapomogę z tytułu narodzin dziecka. Jego kwota to 1000 zł.
 • Becikowe w 2024 r. przysługuje rodzinom, które nie przekraczają progu dochodowego, a matka dziecka w czasie ciąży od 10. tygodnia była pod stałą opieką lekarską.
 • Wniosek o becikowe w 2024 r. można złożyć osobiście w urzędzie miasta, gminy albo online.

Becikowe 2024

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowego świadczenia dla rodziców, które jest przyznawane dla nowo narodzonego dziecka. Zasady jego przyznawania określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

To obok świadczenia Rodzina 800 plus, 300 zł na wyprawkę szkolną, kosiniakowego oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (12 tysięcy na dziecko), kolejne świadczenie rodzinne, które przysługuje polskim rodzicom.

Becikowe w 2024 r. wynosi 1000 zł, jak w latach poprzednich, i przysługuje zależnie od progów dochodowych na członka w rodzinie. Jeśli urodziły się bliźniaki, przysługuje ci 2000 zł becikowego, przy trojaczkach kwota wynosi 3000 zł.

Becikowe 2024 – kryterium dochodowe

To, czy rodzice otrzymają w 2024 roku becikowe, zależne jest od kryterium dochodowego – zależnie od tego, ile przypada w rodzinie dochodu na członka rodziny. Kryterium dochodowe to 1 922 zł netto na osobę w rodzinie. Do dochodu rodziny wliczamy również nowo narodzone dziecko, na które ma zostać przyznane becikowe.

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Komu przysługuje becikowe 2024?

Aby otrzymać becikowe w 2024 roku, trzeba też spełnić szereg innych warunków, poza samym kryterium dochodowym. Jednym z nich jest to, czy przez okres ciąży matka dziecka pozostawała pod specjalistyczną opieką medyczną (od co najmniej 10. tygodnia ciąży)

Becikowe mogą otrzymać:

 • rodzice dziecka: ojciec lub matka
 • opiekun prawny
 • opiekun faktyczny noworodka lub niemowlaka.

Warto dodać, że o becikowe mogą ubiegać się:

 • obywatele polscy mieszkającym w Polsce
 • cudzoziemcy mieszkający w Polsce, którzy są obywatelami UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, albo mają obywatelstwo innego kraju, ale posiadają, np. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą, która wymaga wysokich kwalifikacji, czy dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto nie dostanie becikowego?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba spełniać 3 warunki – być rodzicem/opiekunem niemowlaka, ciężarna w ciąży musi być pod opieką lekarza ginekologa oraz trzeba spełniać wymóg progu dochodowego.

Kto nie dostanie becikowego? Jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 1 922 zł netto, rodzice lub opiekunowie nie otrzymają świadczenia. Świadczenie nie obejmuje również tych, którzy pobierają jakieś świadczenie z tytułu narodzin dziecka za granicą, będąc na emigracji (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Becikowe 2024: jakie dokumenty?

Aby otrzymać pieniądze, należy mieć zaświadczenie lekarskie do becikowego lub zaświadczenie wystawione przez położną o byciu pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży. Należy też wypełnić wniosek, do którego będą potrzebne numery PESEL członków rodziny, adres e-mail oraz numer konta bankowego, na które ma wpłynąć becikowe.

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe online można złożyć również za pośrednictwem portalu Emp@tia – przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Papierową wersję wniosku o becikowe możesz pobrać ze strony rządowej. Należy wniosek wydrukować, wypełnić i złożyć z:

 • zaświadczeniem lekarskim
 • samodzielnie napisanym oświadczeniem, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego (nie zawsze urząd tego wymaga)
 • oświadczeniem albo zaświadczeniem o dochodach osób z rodziny.

Becikowe – gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o becikowe składa się zależnie od miejsca zamieszkania – w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Jeśli wasza sytuacja nie jest standardowa, np. jesteście obcokrajowcami lub samotnie wychowującymi dziecko, w urzędzie przypisanym waszemu miejscu zamieszkania trzeba się upewnić, czy nie są wymagane jakieś inne dodatkowe dokumenty.

Na złożenie wniosku o becikowe (także w wersji online) jest czas do ukończenia przez narodzone dziecko 12. miesięcy. Wzór do wydruku wniosku o becikowe, a także wszelkie inne informacje rządowe o becikowym 2024 znajdziesz na stronie rządowej.

Źródło: empatia.mpips.gov.pl, gov.pl

Czytaj także: https://mamadu.pl/158174,kosiniakowe-dla-kogo-1000-zlotych-na-dziecko