mamDu_avatar

Kosiniakowe 2024. Kto otrzyma świadczenie rodzicielskie? Trzeba spełnić kilka warunków

Hanna Szczesiak

29 listopada 2022, 16:07 · 4 minuty czytania
Nawet jeśli nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego, nie oznacza to, że nie otrzymasz żadnej pomocy finansowej od państwa. Przysługuje ci bowiem świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe, i to niezależnie od dochodów. Aby otrzymać kosiniakowe w kwocie 1000 zł, trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdź, kto może je otrzymać i jak się o nie starać.


Kosiniakowe 2024. Kto otrzyma świadczenie rodzicielskie? Trzeba spełnić kilka warunków

Hanna Szczesiak
29 listopada 2022, 16:07 • 1 minuta czytania
Nawet jeśli nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego, nie oznacza to, że nie otrzymasz żadnej pomocy finansowej od państwa. Przysługuje ci bowiem świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe, i to niezależnie od dochodów. Aby otrzymać kosiniakowe w kwocie 1000 zł, trzeba spełnić kilka warunków. Sprawdź, kto może je otrzymać i jak się o nie starać.
Komu przysługuje w 2024 roku kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł? Fot. Pexels
Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej
 • Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego dla osób, które nie pracują zawodowo albo pracują, ale nie opłacają składek ubezpieczenia chorobowego.
 • W 2024 roku kosiniakowe wynosi 1000 złotych i przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu lub jego braku.
 • Kosiniakowe nie koliduje ze świadczeniami takimi jak becikowe czy 800 plus, jednak zmniejsza wysokość zasiłku dla bezrobotnych i wyklucza zasiłek macierzyński.

Kosiniakowe 2024 – komu przysługuje?

Kosiniakowe to świadczenie finansowe dla rodziców ustanowione w 2016 roku. Jego pomysłodawcą był obecny wicepremier, ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniakowe w 2024 roku przysługuje bez zmian osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego.

Kosiniakowe w 2024 roku przysługuje więc:

 • bezrobotnym, nawet niezarejestrowanym w Urzędzie Pracy,
 • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego,
 • osobom zatrudnionym na umowie innej niż umowa o pracę – umowa na zlecenie, umowa o dzieło, jeśli nie opłacają składek chorobowych,
 • osobom o statusie studenta,
 • rolniczkom/rolnikom.

Świadczenie to jako zamiennik zasiłku macierzyńskiego jest skierowane głównie do matek, ale nie tylko. Mogą z niego korzystać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli matka zmarła, porzuciła dziecko lub w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka);
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia;
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia.

Kosiniakowe 2024 a zasiłek macierzyński

Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie pracują zawodowo albo pracują, jednak nie opłacają składek ubezpieczenia chorobowego. Niemożliwe jest więc pobieranie jednocześnie zasiłku macierzyńskiego i kosiniakowego przez jedną osobę, bo te świadczenia wzajemnie się wykluczają.

Kosiniakowe 2024 – na jak długo?

Kosiniakowe wynosi 1000 zł netto, kwota ta od 2016 roku nie zmieniła się i nie jest opodatkowana, nie trzeba więc jej uwzględniać w rozliczeniu PIT. Długość wypłacania kosiniakowego zależy od liczby narodzonych dzieci.

Przez ile czasu wypłacane jest kosiniakowe?

 • Przy jednym dziecku przez 52 tygodnie.
 • Bliźnięta – 65 tygodni.
 • Trojaczki – 67 tygodni.
 • Czworaczki – 69 tygodni.
 • Pięcioro i więcej dzieci – 71 tygodni.

Kosiniakowe 2024 – wniosek

By złożyć wniosek o kosiniakowe, należy przede wszystkim pilnować terminów. Wniosek o kosiniakowe w 2024 roku składamy w okresie 3 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.

Jeżeli złożysz wniosek w późniejszym terminie, to prawo do świadczenia zostanie ustalone, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Przykładowy wzór wniosku obowiązujący od 1 stycznia 2024 roku znajdziesz tutaj.

Dokumenty do wniosku

Wniosek o świadczenie rodzicielskie można złożyć online pod tym linkiem. Do wniosku o kosiniakowe potrzebne nam będą:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna.

W przypadku składania wniosku o kosiniakowe zaświadczenie o zarobkach nie jest wymagane, bo do świadczenia nie liczy się dochód.

Kosiniakowe 2024 a inne świadczenia

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeśli rodzic lub opiekun prawny kwalifikuje się do więcej niż jednego z poniższych świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego (kosiniakowego) lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

może on wybrać, które z nich chce otrzymać. Powyższe świadczenia nie łączą się ze sobą i nie można pobierać ich wszystkich jednocześnie.

Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych

Czy kosiniakowe przysługuje w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Kosiniakowe i zasiłek dla bezrobotnych można łączyć tylko w przypadku, gdy dziecko urodziło się już w czasie pobierania zasiłku lub miesiąc po nim.

Wysokość kosiniakowego zmieni się w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Kwota 1000 złotych musi być kwotą łączną z obydwu świadczeń.

Kosiniakowe a 800 plus

Inaczej jest w przypadku pobierania świadczenia 800 plus. Nie ma ono wpływu na wysokość kosiniakowe czy prawo do jego otrzymywania – można zatem korzystać z obu form wsparcia jednocześnie.

Kosiniakowe a becikowe

Kosiniakowe nie ma także wpływu na becikowe, czyli świadczenie dla rodziców, które dostają jako jednorazową zapomogę z tytułu narodzin dziecka. Jego kwota to 1000 zł. Becikowe w 2024 r. przysługuje rodzinom, które nie przekraczają progu dochodowego, a matka dziecka w czasie ciąży od 10. tygodnia była pod stałą opieką lekarską. Kosiniakowe nie obniża więc stawki becikowego, nie anuluje go i nie koliduje z tym świadczeniem.

Kosiniakowe 2024 – ile czeka się na wypłatę 1000 zł?

Jeżeli matka lub opiekun złoży wniosek o świadczenie rodzicielskie w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka, to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem tych 3 miesięcy od urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką. Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek po upływie 3 miesięcy, to świadczenie będzie wypłacane tylko od dnia złożenia tego wniosku.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2024 roku świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: https://mamadu.pl/150983,lista-wszystkich-swiadczen-i-ulg-na-dziecko-2022-co-przysluguje-rodzicom