Niedługo składanie wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko. Co, jeśli się spóźnisz?

500 plus na każde dziecko 2019.
500 plus na każde dziecko 2019. 123rf.com
Od lipca tego roku rodziny dostaną 500 plus na każde dziecko, niezależnie od dochodów. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wkrótce trafi do Sejmu i zostanie uchwalona. Być może w treści aktu prawnego zajdą jeszcze jakieś drobne zmiany, ale zasadnicze rozwiązania są praktycznie rozstrzygnięte.


Nowe zasady przyznawania 500 plus na pierwsze dziecko
Zgodnie z zapowiedzią polityków PiS rozszerzenie programu zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2019. Największą zmianą jest likwidacja kryterium dochodowego, które obowiązuje obecnie przy staraniach się o 500 plus na pierwsze dziecko. Już niebawem, za 3 miesiące, od 1 lipca 2019 r. 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce niezależnie od zamożności rodziców i liczby dzieci w rodzinie.


Do kiedy złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko?
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Co jeśli rodzic nie zdąży złożyć dokumentów w terminie?


Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia. Pieniądze trafią do rodzin kilka miesięcy później, ale z wyrównaniem od lipca.


500 plus na pierwsze dziecko – wymagane dokumenty
Nowe 500 plus, obejmie aż 3,2 mln dzieci, na które obecnie 500 plus nie jest wypłacane gdyż rodzice nie spełniają kryterium dochodowego – mają zbyt duże dochody. Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że rodzice nie będą musieli dokumentować sytuacji dochodowej, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku i samodzielnie je weryfikował.

Dzięki temu będzie mnie biurokracji. – Proponowane rozwiązanie uprości postępowanie i przyspieszy wypłaty przyznanego świadczenia wychowawczego – zapowiada ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Do tej pory 500 plus w postaci dodatku wychowawczego przyznawano tylko rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego. Teraz się to zmieni. Pieniądze otrzymają również dzieci umieszczone w placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

Czy uważacie, że 500 plus na pierwsze dziecko jest dobrym programem?