"Klucz na szyję i jazda!" W jakim wieku dzieci mogą legalnie same wracać ze szkoły do domu?

W jakim wieku dzieci mogą same wracać ze szkoły do domu?
W jakim wieku dzieci mogą same wracać ze szkoły do domu? fot. 123rf
Twoje dziecko jest coraz starsze, więc postanowiłaś: nie będziesz go wozić, jak inni rodzice pod szkolne bramy i z powrotem. Ciebie nikt nie podwoził i przeżyłaś. Musisz jednak wiedzieć, że nauka samodzielności to jedno, a prawo to drugie. W jakim wieku dzieci mogą legalnie same chodzić po ulicach?


Na to pytanie odpowiada Kodeks Wykroczeń oraz Prawo o ruchu drogowym. Jeśli twoje dziecko idzie do szkoły i ma skończone 7 lat, od pierwszych dni roku szkolnego możesz uczyć je samodzielności.

Art. 43 Prawa o ruchu drogowym mówi: „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”. „Droga” to jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych lub droga dla rowerów, „łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.


Czyli jeśli twoje dziecko ma skończone 7 lat, jego samodzielne powroty do domu będą zgodne z prawem. Jeśli jednak jest przed 7. urodzinami, musi towarzyszyć mu co najmniej 10-letni opiekun.

W innym przypadku prawnym opiekunom grozi kara. Określa ją Kodeks Wykroczeń. Art. 106 Kodeksu mówi: „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.


Zatem dzieckiem młodszym niż 7-letnie trzeba zająć się bezwzględnie. Przechodzenie przez ulicę można zakwalifikować jako „przebywanie w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka”. Dziecko młodsze może być odbierane ze szkoły przez starsze rodzeństwo, które skończyło już 10 lat. Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko samodzielnie wracało ze szkoły, lub pod opieką starszego, lecz niepełnoletniego rodzeństwa, muszą podpisać stosowne pismo.


W przypadku skróconych lekcji, dziecko nie może wyjść samo ze szkoły – taką decyzję mogą podjąć wyłącznie rodzice dziecka, nie nauczyciele czy dyrekcja szkoły. Dlatego szkoły prowadzą świetlice, gdzie dzieci mają opiekę.

Cytowane przepisy oczywiście nie dotyczą wyłącznie pokonywania drogi szkoła-dom. To również samodzielne wycieczki do sklepu, czy przebywanie gdziekolwiek – np. na placu zabaw, który nie jest w strefie zamieszkania.

Poza tym przepisy to nie wszystko. Tak naprawdę to początek – najważniejsze w podjęciu decyzji, że dziecko wraca do szkoły samodzielnie, jest jego przygotowanie do takiej sytuacji. Dziecko powinno czuć się gotowe, bezpieczne, a my jako rodzice powinniśmy widzieć, że jest na tyle dojrzałe, by samemu poradzić sobie nowymi okolicznościami.
Źródło: Prawo o ruchu drogowym, Kodeks Wykroczeń, mamopracuj.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...