Jesteś rodzicem dziecka z "podwójnego rocznika"? Możesz dołączyć do pozwu przeciwko Polsce

Rekrutacja do szkół średnich trwa
Rekrutacja do szkół średnich trwa Agencja Gazeta
W tym roku o przyjęcie do szkół średnich ubiega się około 700 tys. uczniów. To ponad 200 tys. więcej niż w latach poprzednich. Efekt? Mimo bardzo dobrych wyników i świadectw z paskiem, tysiące dzieci zostało na lodzie i nie dostało się nigdzie. Pedagog i ojciec dwóch córek Dobrosław Bilski zadeklarował kilka dni temu, że pozwie Polskę za chaos po reformie edukacji Anny Zalewskiej. Teraz każdy rodzic może już wysłać swoje zgłoszenie przystąpienia do owego pozwu.


Jak tłumaczył Dobrosław Bilski w wywiadzie udzielonemu Na:Temat, nie chodzi mu rekompensatę finansową, lecz o udowodnienie, że Polska złamała prawo. Jego zdaniem "w sposób ewidentny została naruszona zasada równego dostępu do kształcenia". W piątek pedagog informował również, że przyjmuje zainteresowane tym osoby do zamkniętej grupy na Facebooku. Teraz sporządził już formularze, dzięki którym można wypełnić oficjalne zgłoszenie dołączenia do zbiorowego pozwu rodziców poszkodowanych dzieci przeciwko Polsce.


Warunek jest jeden – trzeba być osobą bezpośrednio zainteresowaną, a zatem rodzicem lub opiekunem dziecka z rocznika 2003/2004/2005, które w minionym roku szkolnym ukończyło szkołę podstawową lub gimnazjum.

– Celem złożenia pozwu nie jest pozyskiwanie pieniędzy, ale uzyskanie wyroku sądowego potwierdzającego, że organy władzy publicznej (organy państwa) złamały prawo, wprowadzając reformę oświatową likwidującą gimnazja, skutkiem czego reprezentowane przez nas osoby nieletnie – uczniowie tzw. podwójnego rocznika – ponieśli szczegółowo udokumentowane szkody – pisze Dobrosław Bilski, tłumacząc, że pozew nie wyklucza dochodzenia także odszkodowań finansowych przez osoby, "których szkoda zostanie w wyniku pozwu dowiedziona przed sądem".


Twierdzi również, iż chce dowieść, że przyczyną poniesionych szkód była sama idea reformy, nie zaś proces jej wdrożenia.

Jak dołączyć do pozwu?
Rodzic przystępujący do pozwu musi podać w zgłoszeniu dane swoje i dziecka, lokalizację i typ szkoły pierwszego wyboru dziecka, liczbę punktów przez nie uzyskaną, próg punktowy w szkole pierwszego wyboru w roku 2019 i latach poprzednich oraz rodzaje wyrządzonych mu szkód. Bilski wymienia kilka szkód podstawowych, jeśli zaś rodzic je zaznaczy – musi skompletować dokumenty potwierdzające zasadność zarzutów.


Wymienia między innymi:

"Ograniczenie dostępu do edukacji i/lub niezapewnienie dostępu do edukacji na zasadzie zdolności; nieudostępnianie wszystkim dzieciom informacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego; niepodjęcie kroków na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz przeciwdziałania porzucenia nauki"

"Nierówne potraktowanie przez władze publiczne i dyskryminowanie w życiu społecznym przez niezapewnienie równego z innymi rocznikami dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych"

"Niedostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez wywołanie nadmiernego stresu związanego z barierą dostępu do szkolnictwa średniego nieporównywalną z innymi rocznikami szkolnymi"

Zachęcamy do wypełniania formularza przez wszystkich rodziców poszkodowanych.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...