500 plus nie tylko dla rodziców? RPO: "Obecny stan to ograniczenie praw dziecka"

Wielu dziadków wychowuje wnuki. Nie każdy jednak składa wniosek o ich przysposobienie
Wielu dziadków wychowuje wnuki. Nie każdy jednak składa wniosek o ich przysposobienie Pixabay.com
Nie wszystkie dzieci są wychowywane przez rodziców, nad niektórymi pieczę sprawują chociażby dziadkowie. W takiej sytuacji jest 13-latek, którego mama choruje na schizofrenię. Mimo że dziadkowie opiekują się nim nieprzerwanie, nie mają żadnej możliwości uzyskania pomocy finansowej od państwa.


Uwrażliwiony na tę kwestię Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wprowadzenie możliwości uwzględnienia wyjątkowych okoliczności przez organ przyznający świadczenia.

Przypomniał, że prawo do zasiłku rodzinnego ( i wszelkich dodatków do niego) przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Brzmi to sensownie, problem jednak tkwi w definicji tzw. opiekuna faktycznego. Żeby zostać za takiego uznanym, trzeba spełnić 2 wymogi: sprawować faktyczną opiekę nad dzieckiem oraz wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie małoletniego.

"Naruszenie praw dziecka"
Identyczna definicja występuje w ustawie regulującej prawo do świadczenia 500 plus i programu "Dobry Start". Osoby, które faktycznie wychowują dziecko, ale nie wystąpiły z wnioskiem o przysposobienie, są przez system niezauważane – i to właśnie chce zmienić Rzecznik Praw Obywatelskich.


– Ograniczenie uprawnień do świadczeń w tym czasie stanowi naruszenie praw dziecka, wynikających wprost z Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka – wskazuje Rzecznik, zaznaczając, że rozpatrując dany przypadek, zawsze należy patrzeć przez pryzmat dobra dziecka. – Dlatego z powodu wymogów formalnych dziecko nie powinno być pozbawiane pomocy ze strony państwa – podkreślił.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE