Jak wyrobić paszport dla dziecka? Sprawdź, ile czasu potrzebujesz i czy masz niezbędne dokumenty

Jak wyrobić paszport dla dziecka?
Jak wyrobić paszport dla dziecka? 123rf.com
Jak wyrobić paszport dla dziecka? Jakie dokumenty są potrzebne? Co zmieniło się w procedurze składania wniosku w 2019 r.? Jaka fotografia jest wymagana? Jaki to koszt? Gdzie go złożyć? Sporo pytań, na które odpowiedzi warto poznać wcześniej, jeszcze przed okresem wypoczynkowym. Wyrobienie paszportu zajmuje około 2 tygodni, ale w okresie wakacji czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Dlatego, jeśli planujesz wyjazd, wniosek o paszport dla dziecka warto złożyć już teraz. Zapoznaj się z obecnymi zasadami. Od 5 listopada 2018 r. obowiązuje nowy wzór paszportów.


Paszport – zasady wyrobienia obowiązujące w 2019
Do podróżowania poza Unią Europejska dziecko bez względu na wiek potrzebuje własnego paszportu. Sama procedura nie jest skomplikowana. Polega to na tym, że należy wypełnić odpowiedni wniosek, opłacić go i złożyć go w punkcie paszportowym. Okres oczekiwania na wyrobienie paszportu wynosi 30 dni. Na bieżąco można monitorować czy dokument jest gotowy do odbioru. Informację tę uzyskasz dzwoniąc do urzędu wojewódzkiego i podając numer sprawy. Możesz również to sprawdzić przez Internet, na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.


Podczas odbioru wyrobionego paszportu warto pamiętać również o tym, że mogą to zrobić wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, a także upoważnione przez nich pisemnie osoby. Takie upoważnienie musi być poświadczone przez notariusza.

Nowy paszport zmienił się pod względem graficznym i stopniem bezpieczeństwa. Obecnie spełnia najwyższe na świecie standardy bezpieczeństwa. Wśród zabezpieczeń paszportu wymienia się spersonalizowaną stronę paszportu, która ma być wykonywana z poliwęglanu, dzięki któremu w paszporcie można zainstalować chip z zapisanymi danymi posiadacza paszportu. Spersonalizowana strona jest w taki sposób połączona z dokumentem, że każda próba ingerencji w nią będzie widoczna.


Jak długo jest ważny paszport dla dziecka?
Paszport dziecka, które nie ukończyło w chwili wyrabiania 5. roku życia jest ważny przez 5 lat, podobnie jak paszport dziecka do 13. roku życia. Dokument wyrabiany dzieciom pomiędzy 13. a 17. rokiem życia ważny jest przez 10 lat.


Paszport dla dziecka 2019 – jakie dokumenty są potrzebne podczas składania?
Do złożenia paszportu niezbędne są poniższe dokumenty:
– wniosek o wydanie wniosku paszportu dla dziecka
– kolorowa fotografia dziecka
– dowód uiszczenia opłaty paszportowej
– stary paszport
– dowody osobiste rodziców lub opiekunów prawnych

Wniosek do paszportu dla dziecka obowiązujący w 2019
W przypadku, gdy wniosek jest składany nie przez obojga rodziców, są specjalne wymogi. Jeżeli tylko jedno rodzic składa ten wniosek, konieczna jest pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, która wyrażona jest na piśmie. Musi ona być potwierdzona notarialnie, przez konsula lub przez urzędnika punktu paszportowego.

Jeżeli jeden z rodziców nie ma prawa o decydowaniu o wydaniu paszportu dla dziecka, należy ze sobą mieć orzeczenie sądu dotyczące tej kwestii. Jeżeli brak jest zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody na wydanie paszportu dla dziecka przez jednego z nich, konieczne jest posiadanie ze sobą orzeczenia sądu, gdzie wyrażona jest zgoda na wydanie paszportu.

W sytuacji, gdy ojciec dziecka jest nieznany, konieczne jest dołączenie do wniosku aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego. Z kolei w przypadku, gdy jeden z rodziców nie żyje, wymagany jest akt zgonu.

Fotografia do paszportu – wymogi na rok 2019
Zdjęcie powinno mieć wymiary 35×45 mm i być zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tło za dzieckiem musi być jasne i jednolite. Fotografia powinna odwzorowywać naturalny kolor skóry i być dobrej ostrości. Musi wyraźnie okazywać oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz dziecka od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii.

Musisz mieć przy sobie opłatę za paszport
Do wniosku o paszport dla dziecka powinien zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej. O sposobach opłacania wniosku dowiesz się w lokalnym punkcie paszportowym. Zazwyczaj możesz to zrobić kartą lub gotówką w specjalnym okienku, które znajduje się w urzędzie.

Czy będzie potrzebny stary paszport?
Jeżeli Twoje dziecko posiada ważny lub przeterminowany paszport, to musisz go mieć ze sobą, gdy składasz wniosek o nowy. Stary dokument zostanie zatrzymany przez urzędnika. Poprzedni paszport możesz także dostarczyć dopiero w momencie odbioru nowego. Jeśli zgubiliście poprzedni dokument, to niezbędne będzie napisanie oraz podpisanie oświadczenia.

Paszport dla dziecka 2019 – jaki to koszt?
Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka wynosi 30 złotych. W przypadku rodziny wielodzietnej, i posiadacie ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, cena jest niższa o połowę i wynosi 15 złotych. Kartę należy mieć ze sobą podczas składania wniosku w oddziale paszportowym.

Jeżeli wyrabiasz paszport, ponieważ został on zgubiony lub zniszczony z własnej winy, wtedy opłata za wyrobienie nowego dokumentu wynosi trzykrotność opłaty podstawowej: 90 złotych lub 45 złotych w przypadku osób z Kartą Dużej Rodziny.

Bezpłatne wyrobienie paszportu
Jest taka możliwość, jeśli dotychczasowy dokument ma poważną wadę techniczną, np. uszkodzony mikroprocesor. Bezpłatny dokument przysługuje również dziecku przebywającym w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym, pod warunkiem, że jego wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją.

Przy wyrabianiu paszportu dla dziecka można również uzyskać zniżki. Przysługują, jeśli zmieniły się dane dziecka (na przykład nazwisko) lub znaczącej zmianie uległ wygląd dziecka. Zniżki obowiązują również, gdy w paszporcie skończyło się miejsce na kolejne wpisy.