Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Sprawdź, ile czasu potrzebujesz i czy masz niezbędne dokumenty

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?
Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Prawo autorskie: romrodinka / 123RF Zdjęcie Seryjne
Jeśli chcesz wyjechać za granicą z całą rodzinę, do państw Unii Europejskiej musisz wyrobić dowód osobisty dla dziecka. Jakie dokumenty będą potrzebne? Ile czasu będziesz czekać? Czy w 2019 zaszły jakieś ważne zmiany w procedurze wyrabiania dowodu osobistego dla dziecka?


Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka
Każde dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne podczas wizyty w urzędzie. W celu złożenia wniosku o dowód osobisty dla dziecka w urzędzie gminy lub miasta wystarczy podpis jednego rodzica na wniosku, aby został on rozpatrzony.


Wszystko co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka
Do wyrobienia dowodu osobistego dziecka potrzebne jest wniosek wraz ze zdjęciem dziecka. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Wypełnione dokumenty ze zdjęciem należy dostarczyć do urzędu.


Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz profil zaaufany na platformie ePUAP albo podpis elektroniczny.

Jakie informacje znajdują się w dowodzie osobistym dziecka?
- nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
- imiona rodziców;
- datę i miejsce urodzenia;
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy
- płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
- numer PESEL;
- nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;
- serię i numer dowodu osobistego,
- wizerunek twarzy i podpis posiadacza dokumentu,
- dane do odczytu maszynowego.


W przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się. W dowodzie osobistym nie zamieszcza się również podpisu osoby, która nie ukończyła 13 roku życia.

Wymagania do zdjęcia dowodu osobistego dla dziecka
Wytyczne do zdjęć do dowodu osobistego dla dziecka są takie same jak u dorosłych:
- dziecko musi mieć odsłoniętą twarz, skierowaną prosto w stronę aparatu,
- twarz nie może być przysłonięta, np. włosami,
- tło zdjęcia jednorodne, bez osób trzecich,
- wzrok dziecka skierowany w obiektyw.

Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości w kwestii obywatelstwa osoby, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności.

Ważne informacje o dowodzie osobistym dla dziecka
Waność dowodu. Dowód osobisty dla dziecka przyznawany jest na różne okresy, w zależności od wieku dziecka. Jeśli dziecko nie ukończyło 5 lat, jego dowód będzie ważny przez 5 lat. Jeśli dziecko jest starsze, dowód będzie ważny 10 lat.

Przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze dowodu osobistego dziecka do potwierdzenia tożsamości potrzebny będzie dowód osobisty rodzica.

Po złożeniu wniosku, urząd ma 30 dni na wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Czas oczekiwania na dowód osobisty dla dziecka może się wydłużyć jeśli wniosk zostanie źle wypełniony.

Ile będzie kosztowało wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?
W związku z wyrabianiem dowodu osobistego dla dziecka nie ponosimy żadnych urzędowych opłat. Jedyny wydatek to zdjęcie, czyli koszt od 30 do 50 zł.

Miejsca, gdzie składamy wniosek o dowód osobisty?
Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.