RPD chce by "izolować kobiety i objąć terapią". Kontrowersyjnie, ale w słusznej sprawie?

Rzecznik Praw Dziecka chce ochrony płodu przed negatywnym działaniem alkoholu.
Rzecznik Praw Dziecka chce ochrony płodu przed negatywnym działaniem alkoholu. 123 rf
Pomysł może wzbudzać sprzeciw niektórych środowisk, bo wyglądać to może na ograniczanie praw kobiet. Ci jednak, którzy zetknęli się z FAS u dzieci, wcale nie uznają tego za ograniczanie wolności, tylko ochronę.

Pijesz w ciąży? Musisz się leczyć
Rzecznik Praw Dziecka postanowił zająć stanowisko w sprawie ochrony nienarodzonych dzieci. W Polsce co roku rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w życiu płodowym. FAS to poważne i nieodwracalne uszkodzenia, które mają ogromny wpływ na rozwój dziecka i odpowiedzialna za to jest matka, która będąc w ciąży nie potrafiła powstrzymać się od sięgnięcia po używki.

Stąd też pomysł RPD, by uregulować prawnie tę sytuację. W piśmie do Prezydenta RP odnajdziemy wyjaśnienie, jak miałaby wyglądać cała procedura.

Projekt w punktach
1. Kobieta w ciąży działająca na szkodę płodu poprzez spożywanie alkoholu, narkotyków czy substancji psychoaktywnych, może zostać skierowana na leczenie szpitalne we wskazanym zakładzie leczniczym.

2. Kobieta taka byłaby izolowana i objęta pomocą lekarską, pracą terapeutyczną w celu zachowania abstynencji, a także zostałaby odpowiednio wyedukowana, w jaki sposób alkohol wpływa na płód.

3. Sąd podejmowałby decyzję na podstawie opinii lekarza psychiatry oraz psychologa, a sama procedura musiałaby być przeprowadzona szybko i sprawnie, ze względu na powagę sprawy i możliwe konsekwencje.

4. Ważną rolę w całym procesie odegra kurator sądowy, który przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu pobytu kobiety w ciąży i to nie później niż w ciągu 48 godzin.

5. Ciężarna będzie musiała stawić się w wyznaczonym miejscu na leczenie, jeżeli nie zastosuje się do zaleceń, będzie doprowadzona do szpitala i umieszczono w zakładzie zamkniętym.

6. Kobieta będzie mogła być także na czas trwania postępowania umieszczona od razu w zakładzie leczniczym, jeżeli będzie konieczna natychmiastowa ochrona życia płodu. Jeżeli sąd uzna, że nie ma podstaw hospitalizacji, kobieta będzie zwolniona niezwłocznie z zakładu.
Pomysł dość kontrowersyjny
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

Mając na względzie potrzebę zapewnienia ochrony dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, na podstawie art. ll8 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 10 a i art. ll ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922) zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do prawnego uregulowania problemu kobiet w ciąży, działających na szkodę dzieci nieurodzonych.

Projekt jest kontrowersyjny i wzbudza spore emocje. Niektórzy uznali go za niezgodny z Konstytucją, bo mogłoby dochodzić do ograniczania praw obywatelskich poprzez przymusowe leczenie w ośrodku zamkniętym, które nie jest prawnie nakazane nawet ciężko uzależnionym narkomanom.

Ochrona płodu kosztem wolności matki również budzi wątpliwości, choć nie dla osób mających do czynienia z dziećmi urodzonymi z FAS, czyli z płodowym zespołem alkoholowym. Zazwyczaj takie dzieci są porzucane przez rodziców, bo ze względu na problemy z alkoholem nie są w stanie się nimi zająć. Takie maleństwa potrzebują właściwej opieki, ze względu na: problemy ze słuchem, nadwrażliwością na ból, opóźnioną zdolnością mówienia, nadpobudliwością, agresją i niekontrolowanymi napadami złości, podwyższonym progiem bólu, anomaliami w budowie wątroby, serca i nerek, niskim wzrostem, małogłowiem i problemami z koordynacją.


Dobrą wiadomością jest podjęcie przez Rzecznika Praw Dziecka tego problemu, teraz pozostaje zastanowić się, jak jego pomysł wprowadzić w życie, by nie budziło to obaw.
źródło: Rzecznik Praw Dziecka
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE