PiS zapomniał o dzieciach niepełnosprawnych. Nie ma ich w nowej podstawie programowej – kto do tego dopuścił?

Czemu w nowej podstawie programowej pominięto dzieci niepełnosprawne?
Czemu w nowej podstawie programowej pominięto dzieci niepełnosprawne? federicofoto / 123RF
Każą kobietom rodzić niepełnosprawne dzieci, ale odbierają im szanse na naukę i rozwój w przedszkolu. Nikt nie chce wysłuchać zdenerwowanych rodziców.

"To jest jedno z największych kuriozów świata. Wycięto niepełnosprawność".
Dzieci niepełnosprawne powinny od razu iść do szkoły, bo w podstawie programowej dla przedszkoli, nie uwzględniono ich potrzeb. Naprawdę osoby odpowiedzialne za tworzenie podstawy programowej nie wiedzą, że wczesna interwencja zmniejsza nawet o 1/3 koszty dalszej rehabilitacji? Czy nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest rozpoczęcie nauki już w pierwszych latach życia i korzystanie z komunikacji alternatywnej, jedynej możliwej, dla wielu dzieci z deficytami?

Z obecnych zapisów wynika, że przedszkole ma być dla dzieci niepełnosprawnych przechowalnią, a nie miejscem zdobywania wiedzy. Część placówek być może nadal będzie dbać o wysoki standard i właściwą opiekę. Znajdą się jednak takie, które będą trzymać się ściśle podstawy programowej i nie będą "wydeptywać" ścieżek do gminy, by otrzymać subwencję oświatową dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Po co, skoro nikt nie nałożył na nich takiego obowiązku.

W podstawie z 2016 r. dzieci niepełnosprawne w Polsce istnieją
W podstawie programowej z 2016 r. znalazło się miejsce dla dzieci niepełnosprawnych. Znalazły się zapisy o tym, by dopasowywać formy wychowania do potrzeb i możliwości dziecka, komunikować się z dziećmi używając alternatywnych rozwiązań oraz nawet, jak zorganizować im czas wolny.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 2016 r.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski, 23 czerwca 2016 r.

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

Czemu te zapisy zostały wykasowane z obecnej podstawy? Podobnie jak te, dające wytyczne nauczycielom, w jaki sposób realizować podstawę oraz przygotować analizę gotowości dziecka.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 2016 r.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski, Warszawa, dn.23.06.2016 r.

Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.


Zgromadzenie informacji, które mogą pomóc nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W podstawie programowej z 2017 r. dzieci niepełnosprawnych już nie ma
W nowej podstawie przedszkolnej, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 24.02.2017 r., słowa "dziecko z orzeczeniem" pojawiły się tylko… raz. Nie dotyczyły zapewnienia dzieciom z deficytami możliwości nauczania dopasowanych do ich potrzeb, nie zapewniły im prawa do korzystania z alternatywnych metod komunikacji. Zapis dotyczy tylko i wyłącznie zwolnienia ich z nauki języków nowożytnych.
Podstawa programowa dla przedszkoli
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski, 24.02.2017 r.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone.

Dlaczego nie ma żadnej innej wzmianki w nowej podstawie odnośnie dzieci niepełnosprawnych? Czy zapomniano o nich? Czy też powstała jakaś odrębna podstawa, o której Minister Edukacji zapomniała wszystkich poinformować? Zapytania w tej sprawie ślą mocno zaniepokojeni rodzice.
Elżbieta Dawidek
List do Rzecznika Praw Dziecka

Szanowni Państwo,
W lutym 2017 Minister Zalewska podpisała "Podstawę programową do przedszkoli", której tekst nie zawiera żadnych informacji o możliwości dostosowania treści edukacyjnych dla osób-dzieci-niepełnosprawnych.

Tak zapisana podstawa programowa łamie nie tylko naszą konstytucję, prawa dziecka i prawa osób niepełnosprawnych, ale również artykuł 24 konwencji ONZ do spraw osób niepełnosprawnych. Takie sformowanie w dokumentach otwiera drogę gminom do ominięcia rozliczeń ze środków przeznaczonych na subwencję oświatową skierowaną dla uczniów posiadających Orzeczenie o Kształceniu Specjalnym.

Pozwala to gminom przydzielić mniejsze środki na działalność przedszkoli integracyjnych i specjalnych. A dosłownie oznacza, że przedszkola (łącznie z grupą 0) stają się przechowalnią dzieci, a nie miejscem edukacji, nauki i rozwoju. W imieniu swoim – Rodzica, jak i swojego niepełnosprawnego syna stanowczo sprzeciwiam się takim działaniom Ministerstwa. Jest mi wstyd, że oszczędzają Państwo na osobach niepełnosprawnych, które powinny otrzymywać wsparcie szczególnie w najmłodszych latach swojego życia.

Wiadomo bowiem, że wczesna interwencja nawet o 1/3 zmniejsza koszty dalszej rehabilitacji. Daje szanse również na lepszą jakość życia. Nie można oszczędzać na najsłabszych, którzy sami o swoje prawa walczyć nie mogą lub nie dają rady.

Uprzejmie proszę o korektę niewłaściwie sformułowanych dokumentów i o wprowadzenie (przywrócenie) jasnych i czytelnych zapisów zabezpieczających podstawowe prawa mojego dziecka i innych dzieci niepełnosprawnych.
Z poważaniem, Elżbieta Dawidek

Aktualizacja: 11.04.2017 - Otrzymałam oficjalne informacje od Biura RPD wszczęciu działań w wyjaśniających oraz od...

Opublikowany przez Elka Dawidek na 7 kwietnia 2017
Czemu nikt do tej pory nie wystąpił w obronie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności?
Wszyscy skoncentrowali się na zmianach w podstawie programowej dla szkół, likwidacji gimnazjów i nowej sieci placówek. Mało kto zauważył jednak, że po cichu nastąpiło wykreślenie wszelkich zapisów odnoszących się do dzieci potrzebujących specjalnego traktowania. Właśnie w ich imieniu postanowiła przemówić mama Krzysia.
Elżbieta Dawidek, mama
dla Mama:Du.pl

Podstawa programowa dla przedszkoli określa co i w jaki sposób obowiązuje dzieci uczęszczające do przedszkoli. Podstawa podpisana przez Minister Zalewską w lutym, nie uwzględnia indywidualnego podejścia do dzieci z zaburzeniami. Tych dzieci nie ma. Albo prowadzi się nad nimi taką opieką jak nad innymi dziećmi. Czyli de facto żadnej terapii...

Mimo że inne przepisy zakładają IPET (Indywidualny program terapeutyczny), OKS (orzeczenie o kształceniu specjalnym) może dopisać godziny pomocy psychologiczno –pedagogicznej.(logopeda, psycholog, itp.)To przepisy, które Pani Minister wdrożyła dają gminie wolną rękę w środkach — z jednej strony gmina musi się rozliczyć ze środków zwiększonej subwencji na dzieci niepełnosprawne.... z drugiej podstawa programowa nie zapewnia im "większej opieki", "zwiększonej uwagi", czy indywidualnego traktowania".

Gmina może, choć nie musi się wymigać od przekazania tych środków. Moje dziecko nie mówi, komunikuje się przez protezę mowy "Mówik". Nie wyobrażam sobie, żeby Panie nie wprowadzały piktogramów - a żeby było śmieszniej na terenie mojej gminy nie ma przedszkola integracyjnego. Mój syn jest w grupie ogólnej. I według tego, co napisane zostało w podstawie programowej to nawet chyba nauczyciela wspomagającego jakoś tak tam "nie widzę".

E.D: Standard w USA - komunikacja alternatywna włączana jest w 2 roku życia, a w 3-4 już dzieci zaczynają pisać — najpierw "pismem" piktogramowym, później wyrazami... i te które są w stanie, później już normalnie piszą. I na takim poziomie działają dobrze zorganizowane szkoły specjalne w Polsce. Badania ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że tylko 2% głęboko upośledzonych dzieci nie jest w stanie nauczyć się pisać i czytać. A my chcemy nawet nie zaczynać, bo tu o cofaniu nie ma co mówić, dziecko któremu komunikację alternatywną włączy się w 6 roku życia, może nie opanować możliwości językowych.

To jest jedno z największych kuriozów świata. Wycięto niepełnosprawność. W naszym Państwie niepełnosprawność liczy się tylko przy nauce języków obcych.

Obecnie Rzecznik Praw Dziecka przyjął pismo pani Elżbiety i nadał sprawie swój bieg. Czy uda się coś wywalczyć dla dzieci niepełnosprawnych? Czy mogą mieć zapewnione, choć podstawowe prawa zawarte w poprzedniej podstawie programowej? Może ktoś po prostu zapomniał ich dopisać...


źródło: Dziennik Ustaw
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE