Zasiłek macierzyński 2018. Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Zmiany w zasiłkach od stycznia 2017 r.
Zmiany w zasiłkach od stycznia 2017 r. joruba / 123RF
Czekają nas kolejne zmiany, bo rząd szuka oszczędności. Kto na tym straci? Komu przysługuje zasiłek macierzyński w 2018 roku i jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego? Co czeka kobiety prowadzące własną działalność w 2018 r.?

Jakie zmiany w zasiłku macierzyńskim 2018?
Nie ma znaczenia czy regularnie opłacasz składki do ZUS. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, mogą czekać cię spore utrudnienia. W rezultacie można dojść do sytuacji, że trzeba będzie pożegnać się z zasiłkiem macierzyńskim po urodzeniu dziecka, zasiłkiem chorobowym, czy urlopem opiekuńczym na chore dziecko.

Nowe przepisy obejmą 1,5 mln polskich przedsiębiorców, którzy co miesiąc dokonują kilku przelewów na różne konta ZUS, co związane jest z odrębnymi kontami na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od stycznia jest jednak jedno wspólne konto i to ZUS rozdziela pieniądze na poszczególne fundusze. Niestety, jak donosi Gazeta Wyborcza, wpłacane pieniądze mają być przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości choćby składek emerytalnych, więc to może spowodować, że niektórzy przedsiębiorcy mogą stracić prawo do pewnych zasiłków.

Zasiłek macierzyński 2018 w przypadku prowadzenia firmy
To już kolejna zmiana dotycząca kobiet prowadzących własną działalność. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w razie choroby i macierzyństwa wprowadziła inny sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Żeby otrzymać zasiłek macierzyński, nie wystarczy już zapłacić jednej składki chorobowej. Po zmianach kobiety prowadzące działalność krócej niż 12 miesięcy i płacące składki przewyższające ustawowe minimum, mogą otrzymać tylko zasiłek minimalnej wysokości, powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek. To wszystko ma to na celu odzyskanie zaległych składek emerytalno-rentowych. Dług wynosi bowiem ponad 20 mld zł, w związku z czym jest to suma, po którą ZUS chętnie sięgnie.


Komu przysługuje zasiłek macierzyński?
Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego:

– urodziła dziecko;
–przyjęła dziecko - w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia - na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
–przyjęła dziecko - w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia - na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego 2018?
Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:

–100 proc. kwoty, od której oblicza się wysokość zasiłku (podstawy jego wymiaru) przez pierwszą część okresu jego pobierania (urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego) i 60 proc. tej podstawy przez pozostałą część urlopu rodzicielskiego,

– 80 proc. kwoty, od której oblicza się wysokość zasiłku (podstawy jego wymiaru), przez cały okres jego pobierania, jeśli złożymy wniosek o zasiłek w pełnym wymiarze w czasie 21 dni od urodzenia dziecka lub przyjęcia go na wychowanie.

Jeżeli wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie niższa niż 1000 zł, to zasiłek automatycznie zostanie podniesiony do tej kwoty minimalnej.

Ile trwa urlop macierzyński 2018?
Pierwsze 20 tygodni po porodzie kobieta może korzystać z urlopu macierzyńskiego. Może podzielić ten okres na kilka części, wykorzystując 6 tygodni przed porodem, 6 tygodni po porodzie i resztę urlopu przekazać ojcu dziecka. Po upływie 20 tygodni matka może wrócić do pracy, o ile złoży wniosek o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego. Jeżeli zdecyduje się pozostać z dzieckiem w domu, przysługuje jej 32 tygodnie urlopu wychowawczego, a w przypadku ciąży mnogiej 34 tygodnie.
źródło: Wyborcza
Poradnik Przedsiębiorcy
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE