Muzykoterapia – szansa na harmonijny rozwój dziecka

Muzykoterapia - wpływ na dziecko.
Muzykoterapia - wpływ na dziecko. Prawo autorskie: gpointstudio / 123RF Zdjęcie Seryjne
Dowiedz się, na czym polega muzykoterapia, jaki rodzaj muzyki wykorzystuje i czy muzykoterapię może stosować każdy.


Jeśli chcielibyśmy krótko scharakteryzować muzykoterapię, musielibyśmy powiedzieć, że to dziedzina, która wykorzystuje muzykę albo jej elementy, by poprawić zdrowie i funkcjonowanie osób, które muszą zmagać się z różnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej czy umysłowej.
Kwestię wykorzystania muzykoterapii u najmłodszych stanie się przedmiotem naszych rozważań, będziemy chcieli zastanowić się, dlaczego warto po nią sięgnąć i jak istotny wpływ może mieć na rozwój dziecka.
Muzykoterapia dla dzieci – dlaczego warto po nią sięgnąć?
Muzykoterapia to najstarsza, a jednocześnie najlepiej rozwinięta forma terapii, w której wykorzystuje się sztukę. Współcześnie muzyka wśród dzieci może być wykorzystywana jako element zajęć edukacyjnych, metoda wszechstronnej oraz wieloaspektowej stymulacji rozwoju. Potrzeby dziecka to zawsze element, który ma wpływ na naturalną formę terapii aktywnej. Muzyka sprawia, że dziecko może uwolnić się od wszelkich zahamowań, ma szansę zapomnieć o trudnościach i skorzystać z muzyki jako środka, który pozwoli uwolnić własne możliwości. Muzykoterapia może zostać wykorzystana zarówno w przypadku dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. W przypadku każdego dziecka, w zależności od jego stanu zdrowia i możliwości wykorzystywać można różne metody działania, które pozwolą na realizację celów zgodnych z tym, jakie potrzeby ma dane dziecko.


Wpływ na rozwój dziecka
Zakres działania muzykoterapii na dzieci może być szeroki. Stosowana jest przez specjalistów i pedagogów, którzy wspierają dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, przy zaburzeniach słuchu, wzroku, u dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz przy zaburzeniu zachowań. W zależności od dziecka i jego stanu umysłu muzykoterapia może mieć na celu pobudzenie dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego czy bojaźliwego. Dobranie odpowiednich form muzycznych ma sprzyjać aktywizacji. W przypadku dziecka nadmiernie agresywnego zastosować można rozwiązania wpływające na jego wyciszenie.
Muzykoterapia dla dzieci to również szansa na szybkie wykrycie nieprawidłowości przy percepcji słuchowej lub wzrokowej, motoryki czy orientacji wzrokowo – słuchowej. Dobrze przygotowana i wykorzystana muzykoterapia to szansa na kształtowanie osobowości, leczenie różnych dysfunkcji, rozwijanie pamięci, spostrzegawczość, poprawę orientacji przestrzennej.


Możliwości, jakie daje muzykoterapia przy dzieciach, są rzeczywiście ogromne, pod warunkiem, że będziemy w stanie ją dobrze wykorzystać i dopasować do indywidualnych potrzeb dziecka.

Muzykoterapia w przedszkolu – jak można ją wykorzystać?
W ostatnich latach coraz chętniej stawia się na wykorzystywanie muzykoterapii w trakcie zajęć przedszkolnych. Pedagodzy otrzymują narzędzia, dzięki którym w swoich grupach przedszkolnych mogą wprowadzić muzykę jako czynnik wpływający na skuteczną pracę z dziećmi. Zastosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi może być niezwykle szerokie, wymienić warto następujące kwestie:
- wspomaganie rozwoju ogólnego dzieci,
- poprawa motorycznych zdolności,
- skuteczna stymulacja pracy umysłowej i poznawczej,
- poprawa koncentracji uwagi oraz pamięci bezpośredniej,
- pobudzenie poczucia estetyki,
- rozwój emocjonalny i twórczy wynikający z łączenia muzyki, poezji, plastyki i zajęć związanych z aktywnością fizyczną,
- wpływ na zaspokojenie naturalnych potrzeb dzieci,
- szansa na to, że dzieci nauczą się wyrażać siebie, własną ekspresję,
- skuteczne rozładowanie napięć emocjonalnych,
- zwiększenie wiary we własne możliwości, poprawa samooceny,
- odblokowanie uczuć u dzieci,
- uspokojenie, rozluźnienie, otwartość u dzieci,
- pomoc w walce ze stresem,
- skuteczne ograniczenie agresji u nadmiernie pobudzonych dzieci,
- lepsza komunikacja interpersonalna u najmłodszych.
Muzyka nie tylko dzieła na narząd słuchu, ale pobudza nasz cały organizm, dlatego rzeczywiście warto po nią sięgnąć i wykorzystać ją przy dzieciach. Dzieci są dużo bardziej otwarte niż osoby dorosłe i wpływ muzykoterapii może dużo silniejszy, może dać one więcej korzystnych efektów.


Muzykoterapia – zróżnicowane ćwiczenia
Skuteczne wykorzystanie muzykoterapii to szansa na pobudzenie rozwoju u dzieci. Aby tak się stało, konieczne jest zastosowanie gier, zabaw, ćwiczeń muzycznych, które ów rozwój są w stanie skutecznie pobudzić. Umiejętność wykorzystania tego typu zabaw i połączenie ich w całościowy plan to klucz do sukcesu. Pedagodzy, którzy chcą wykorzystać muzykoterapię przy pracy z dziećmi, powinni postawić na gry i zabawy, które mają charakter wieloaspektowy i łączą muzykę, plastykę, poezję i ćwiczenia fizyczne, tak by muzyka mogła wykazać komplementarny wpływ na rozwój dziecka, nie tylko ograniczać się do kwestii związanych ze słuchem.

Muzykoterapia może stanowić wielką siłę w pracy z dziećmi, trzeba tylko ją dobrze wykorzystać. Wykorzystując poszczególne ćwiczenia, gry, zabawy, by doprowadzić do doskonałej harmonii, tak by stworzyć warunki, w których każde dziecko będzie czuło się doskonale i będzie mogło się rozwijać.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...