Kobiety są bardziej przedsiębiorcze od mężczyzn. Nauka potwierdza, że panie są bardziej zaradne życiowo.

Kobiety są bardziej przedsiębiorcze od mężczyzn.
Kobiety są bardziej przedsiębiorcze od mężczyzn. Fot. NEC Corporation of America / http://bit.ly/1rggdhR/ CC BY / http://bit.ly/mamadu
Kobiety częściej od mężczyzn odnoszą sukces w prowadzeniu własnej działalności. Zwłaszcza matki. To nie teoria science-fiction, a coraz bardziej interesujący badaczy społecznych i biznesowych obszar życia.

Obecnie dużym wyzwaniem społecznym jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wciąż istniejąca dysproporcja w wysokości zarobków, mentalność pracodawców i niesprzyjające przepisy prawne bardzo utrudniają to zadanie. Dlatego fakt, że to kobiety dużo lepiej sprawdzają się jako przedsiębiorcy, bywa dla niektórych zaskakujący. Niewiasty nie tylko rozwijają skrzydła prowadząc swój interes, ale też jedna trzecia wszystkich przedsiębiorczych pań aktywnie zasila rynek pracy, tworząc kolejne miejsca pracy.

Kobieta stworzona do samodzielności
Prowadzenie własnego biznesu wydaje się być formą zatrudnienia, w której kobiety nie doświadczają zawodowej dyksryminacji. Okazuje się, że “słabsza” płeć doskonale radzi sobie w warunkach stresowych, a możliwość twórczego i indywidualego wkładu w rozwój przedsiębiorstwa, uszczęśliwia kobiety w przeciwieństwie do pracy w korporacyjnych ryzach.
Jak podaje Forbes, amerykańska badaczka zagadnień przedsiębiorczości - profesor Donna J. Kelly , z Babson College, w swoim raporcie podkreśla, że większe sprastwo i elastyczność w pracy bezpośrednio przekłada się na satysfakcję i zadowolenie z życia kobiet.

Z raportu Donny Kelly wynika, że Amerykanki pracując w korporacjach osiągały dochód na poziomie około 42 tysięcy dolarów rocznie, natomiast ich koleżanki pracujące na własny rachunek zarobiły średnio o 20 tysięcy dolarów więcej.

Praca na swoim, choć bardziej stresująca na początku prowadzenia działalności, pozwala kobietom na sprawniejsze łączenie aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi. Zgodnie z opinią badaczki, najbardziej dogodnym momentem na realizacje własnych planów biznesowych, jest wiek pomiędzy 33-cim a 44-tym rokiem życia. Wtedy to większość pań ma ustabilizowaną sytuację osobistą, a ich dzieci osiągają dojrzałość szkolną - samodzielność dziecka jest ważnym czynnikiem, ponieważ prowadzenie własnego biznesu jest zajęciem czasochłonnym.


Fakt ten potwierdza się i w rodzimych badaniach, raport “Przedsiębiorczość kobiet w Polsce” podaje, że nasze przedsiębiorcze rodaczki zazwyczaj są wieku ok. 45 lat i posiadają rodziny.*

Raport profesor Kelly stwierdziła również, że kobiety zatrudniane w korporacjach, szybciej doznają dyskryminacji i są bardziej sfrustrowane, niż te będące kapitanami na własnych przedsiębiorczych okrętach

Kim jest polska bizneswoman
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości* wynika, że panie wybierające formę samozatrudnienia są lepiej wykształcone od swoich kolegów. Aż 21 procent polskich przedsiębiorczyń posiada wyższe wykształcenie, podczas gdy jedynie 18 procent panów prowadzących swoją działalność, może się pochwalić dyplomem wyższej uczelni.

Badania ukazują również, że polskie kobiety są bardziej zaradne od mężczyzn, ponieważ ich motywacja do pracy na własny rachunek nie wynika z nadarzającej się okazji. Polki najczęściej są motywowane przez czynniki psychologiczne. Większość naszych rodaczek decyduje się na swój biznes, ponieważ nie widzi lepszych i bardziej korzystnych możliwości na rynku pracy.
Badania w ramach projektu „Nowe kwalifikacje, praca i przedsiębiorczość dla kobiet”
przeprowadzone na próbie blisko 6 tys. kobiet – uczestniczek projektu (osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia, z wykształceniem co najmniej średnim) – dostarczyły informacji na temat motywów, którymi kierują się kobiety chcące założyć własną firmę.

Kobiety najczęściej wskazywały na następujące przyczyny podjęcia działalności gospodarczej:
− dążenie do niezależności, samodzielności w decydowaniu o własnym losie,
− chęć osiągania wyższych dochodów, niezależność finansowa,
− możliwość rozwoju zawodowego,
− negatywne doświadczenia z pracy najemnej,
− sprzyjające warunki na rynku,
− brak innych możliwości zatrudnienia,
− zagrożenie bezrobociem, większa pewność pracy na własny rachunek. Czytaj więcej

Kobiety decyzję o rozpoczęciu własnej działalności przede wszystkim, warunkują możliwością pogodzenia obowiązków domowych i opieki nad dzieckiem, ze sferą zawodową życia. Panowie natomiast własny biznes oceniają przez pryzmat prestiżu i szacunku w oczach społeczności.

Wielozadaniowe niewiasty
Dr Gijsbert Stoe z Uniwersytetu w Glasgow, wraz ze współpracownikami przeprowadził eksperyment, którego wyniki z powodzeniem można odnieść do przedsiębiorczości kobiet.

Wielozadaniowość i podzielność uwagi kobiet funkcjonuje społecznie, jako pewna oczywistość, choć granicząca z mitologią. Jednak współczesne badania** potwierdzają, że to właśnie kobiety lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, nie działają impulsywnie oraz potrafią dzielić swoją uwagę na wykonywanie kilku zadań równocześnie.

Ciekawym faktem jest, że pomimo miażdżącego zwycięstwa w przeprowadzonym eksperymencie, panie są bardzo samokrytyczne, podczas, gdy mężczyźni mimo kiepskiego wyniku, są przekonani o swojej wielozadaniowości.
dr Gijsbert Stoet
Dlaczego kobiety są bardziej wielozadaniowe niż mężczyźni? Raport z badań.

Ujmując to wprost, gdyby kobiety nie radziły sobie z wieloma zadaniami jednocześnie, to prawdopodobnie by nas tu dziś nie było. Czytaj więcej* ”Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, PARP 2011
**BMC Psychology 2013, 1:18, “ Are women better than men at multi-tasking?” Gijsbert Stoet, Daryl B O’Connor, Mark Conner, Keith R Laws
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE