"Przerwij ciszę". Niezwykły spot pokazujący, co dzieje się z dzieckiem, gdy jego codzienność wypełnia przemoc

Fot. Screen z Youtube [url=https://www.youtube.com/watch?v=R1vnFfTaLAA]Animation Workshop[/url]
Fot. Screen z Youtube Animation Workshop
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że gdy w rodzinie brakuje miłości, a już tym bardziej, gdy pojawia się przemoc, najbardziej cierpi dziecko.

Studenci drugiego roku animacji stworzyli spot dla duńskiej fundacji Bryd Tavsheden zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą. Nosi tytuł „Break the silence” czyli „Przerwij ciszę” i pokazuje, jak przemoc w rodzinie wpływa na psychikę dziecka.
Ten filmik, choć krótki, bardzo dobitnie pokazuje, jak dziecko przeżywa i zachowuje się, gdy w domu rodzinnym ma do czynienia z przemocą. W Polsce istnieje procedura tzw. „niebieskiej karty” podejmowana i prowadzona w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie. Może zostać założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2015 roku sama Policja interweniowała w związku z powyższą procedurą ponad 75 tysięcy razy. Te same policyjne statystyki szacują ogólną liczbę ofiar przemocy a prawie 100 tysięcy, z czego nieco ponad 17 tysięcy to osoby małoletnie.
Trwa ładowanie komentarzy...