O autorze
Lubi mówić – dużo. O tym, jak to się dzieje, że się mówi i jak mówić.
Lubi słowa liryczne i dramatyczne.
Żona i Mama. Aktywna. Neurologopeda.
Dzieli się tym, co wie o mówieniu (nie tylko dzieci), oczywiście z neurologopedycznego punktu widzenia.
Znajdź mnie na FB: Na językach – Nowoczesna Logopedia.

Zabawa klockami Lego wspiera rozwój mowy

Badania naukowe, jeszcze z 2006 i 2008 roku, prowadzone w Wielkiej Brytanii, czy USA pokazują, że ukierunkowana zabawa klockami lego (szczególnie grupowa) wspiera rozwój funkcji poznawczych dziecka, pod względem umiejętności komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), kształtowania wspólnego pola uwagi, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego, twórczego oraz odtwórczego, uczy organizowania i planowania działania, ale też wzmacnia umiejętności społeczne, jak mówienie po kolei, wzajemne słuchanie, wyrażanie uczuć, różne sposoby komunikacji z innymi, rozwiązywanie problemów. Te edukacyjne badania wskazały również sensowność zastosowania grupowych kierowanych zajęć-zabaw z klockami Lego dla dzieci ze spektrum autyzmu.


Zalety zabawy klockami LEGO

Zabawa klockami z najmłodszymi dziećmi może służyć nauce pierwszych onomatopei, czyli dźwięków otoczenia: dźwięków, jakie wydają zwierzątka, pojazdy itp. (Lego Duplo zwierzątka, farma i in.) oraz nauce kolorów, pojęć duży-mały itp. Dobrą zabawą aktywizującą dziecko do powtórzenia dźwięku będzie budowanie wieży z klocków i przewracanie jej z głośnym opisem działania, np. „BACH!”, „O!”.


Ze starszymi dziećmi śmiało już można pobawić się w kategoryzowanie (ze względu na wielkość, kształt, liczbę kropek na klockach), czy układanie sekwencji kolorowych klockowych bloków. A warto wiedzieć, że kategoryzowanie (rozpoznanie reguły porządkowej, dostrzeżenie cech wspólnych i różnicujących, identyfikowanie), czy myślenie sekwencyjne (uporządkowane krok po kroku), a wraz z nimi ćwiczenie skupienia uwagi to jedne z tych kluczowych umiejętności (w których specjalizuje się szczególnie lewa półkula mózgu), które potrzebne są również do nauki reguł społecznych i językowych.

Zabawa klockami Lego z dziećmi, które już mówią będzie doskonałym ćwiczeniem rozwijającym słownictwo oraz kształcącym poprawność wypowiedzi. Oczywiście to nie wszystko. Czego jeszcze nauczy się dziecko?

- odpowiedniego stosowania przyimków (na, pod, obok itp.) podczas opisywania podejmowanych działań – „gdzie umieścić ten klocek?”

- linearnego opowiadania „jak to zbudować?”- nazywania po kolei kolejnych działań z wykorzystaniem słów: najpierw, na początku, potem, później, następnie, w dalszej kolejności itp.

- uważnego słuchania i pamięci słuchowej, przy budowaniu według planu lub w zabawach kierowanych z poleceniami typu: znajdź taki sam, podaj mi/ułóż kolejno czarny, czerwony i biały klocek (stopniowanie trudności);

- sekwencyjnego układania, odwzorowywania figur (czyli zadanie „zbuduj tak, jak ja”) lub wzoru narysowanego na kartce, czy przykładowych budowli z instrukcji (czyli zadanie „zbuduj takie same”);

- uważnego śledzenia instrukcji w budowlach bardziej skomplikowanych (tu znów sekwencje – układanie po kolei);

- rysowania wzorów zbudowanych z klocków, odrysowywania figur geometrycznych, kształtów (klocków kwadratów, prostokątów, trójkątów) na kartce

- kreatywności – w samodzielnym budowaniu, a więc myśleniu, planowaniu i działaniu;

- itd. :)

LEGO Terapia

Osobnym zagadnieniem jest Lego terapia, czyli grupowe i indywidualne zajęcia dla dzieci (szczególnie ze spektrum autyzmu), których celem jest nauka zachowań społecznych przez kierowaną zabawę – tworzenia budowli z klocków lub prowadzenie innych działań, dostosowanych do poziomu umiejętności dzieci. Taka Lego terapia jest również ukierunkowana na rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ćwiczenia koncentracji uwagi oraz wspólnego pokonywania trudności; uczy podejmowania negocjacji i kompromisów zamiast użycia siły w celu rozstrzygnięcia sporu oraz wyrażania uczuć i myśli.


Bogaty zestaw klocków będzie na pewno świetną inwestycją w rozwój dziecięcej kreatywności, inteligencji, wyobraźni, rozwój manualny i mowy.