7 rzeczy, których rodzice mogą żądać od szkoły. Koniecznie sprawdźcie jakie macie prawa

Fot. Pixabay / [url=https://pixabay.com/en/boy-portrait-person-children-male-183306/]54118[/url]  / [url=https://pixabay.com/en/service/terms/#usage]CC0 Public Domain[/url]
Fot. Pixabay / 54118 / CC0 Public Domain

Darmowe podręczniki dla uczniów – według reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej, do 2017r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają uczyć się z książek sfinansowanych przez rząd. Od września 2014 r. w klasach I-III obowiązuje bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz”. W tym roku otrzymać mają go uczniowie klas drugich, natomiast czwartoklasiści i uczniowie pierwszych klas gimnazjum będą uczyć się z zapewnionych przez szkołę podręczników.

Szafki na podręczniki – rodzice mają prawo zwrócić się do szkoły z prośbą o zapewnienie dzieciom szafek lub pudełek na pomoce dydaktyczne. Zgodnie z prawem dzieci powinny mieć możliwość zostawiania podręczników w szkole.

Szkolny asystent dzieci niepełnosprawnych – dziecko posiadające w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecenie o możliwości realizowania obowiązku szkolnego w ogólnodostępnej placówce z pomocą nauczyciela wspomagającego, ma prawo dostać od szkoły asystenta. Dotyczy to głównie uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprężonymi. Dodatkowo rodzice niepełnosprawnych uczniów mogą zwrócić się do szkoły z żądaniem lekcji języka migowego oraz lekcji języka obcego nowożytnego.

Dostęp do ciepłej wody – obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody oraz środków higieny osobistej takich jak papierowe ręczniki, czy mydło.

W szkole może być szkolna stołówka – rodzice mogą skutecznie domagać się o wydawanie w szkole posiłków, jednak zgodnie z przepisami szkoła ma prawo pobierać za te posiłki opłatę. Zamiast stołówki, placówka może zaproponować catering.

Dojazd do szkoły – jeśli droga dziecka z domu do przypisanej mu szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas 0-IV i 4 km w przypadku klas V-VI, placówka ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas drogi do szkoły lub zwrotu kosztu przejazdu komunikacją publiczną.


Przyjęcie dziecka do szkoły – dzieci zamieszkałe w obwodzie placówki edukacyjnej, jaką jest samorządowa szkoła podstawowa lub gimnazjum, nie mogą nie zostać do niej przyjęte. Prawo to dotyczy także dzieci, których rodzina właśnie przeprowadziła się z innego rejonu Polski lub wróciła z zagranicy.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...