O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

Czy to ważne kto jest winny rozwodu?

Rozwód to poważna życiowa decyzja. Nie tylko dlatego że by go sprawnie przeprowadzić trzeba wiedzieć jak napisać pozew i zachowywać się w sądzie czy ustalenie opieki nad dzieckiem bądź podział majątku. To także orzekanie o winie i konsekwencje jeśli któryś z małżonków uznany zostanie za winnego rozkładu pożycia. Trzeba się przed tym bronić. Jak?


Jak już pisaliśmy, jeśli nie napiszemy w pozwie/odpowiedzi na pozew że nie chcemy tego orzekania to sąd to zrobi. Wbrew temu co się myśli, orzekanie o winie to automat. To o tym by sąd nie orzekał trzeba mu zakomunikować.

Przepis bowiem mówi, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Orzekanie o winie ma bardzo istotne znaczenie. Nie należy się na to godzić dla świętego spokoju. Może to bowiem mieć swoje dotkliwe konsekwencje w przyszłości.

Po pierwsze nawet bez orzekania o winie małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Czyli alimenty można nałożyć nie tylko gdy żąda ich małżonek nie winny od winnego rozkładu. Ale także wtedy gdy wobec żadnego wina nie została orzeczona. To kolejny mit, któremu należy zaprzeczyć.

Jeszcze gorzej jest jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku!


Co po zawarciu nowego małżeństwa?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został jednak uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa wcześniej, także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni!
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...