O autorze
Edyta Sochacka – specjalista ds. turystyki dzieci i młodzieży, właścicielka Portalu Turystyki Dziecięcej www.kogis.pl. Organizatorka wypoczynku dzieci i młodzieży. Hobby: dzieci, podróże, dobre filmy i książki.

Poradnik rodzica kolonisty- jak wybrać organizatora wyjazdu

Gdy zapadła już decyzja o wyjeździe dziecka na kolonię, czas poszukać dobrego organizatora obozów. Wśród rodziców niewielu wie, jakie kryteria powinien spełniać organizator, aby legalnie zabrać dzieci na wakacyjny wypoczynek. W tej części poradnika wyjaśnię także znaczenie podstawowych dokumentów podpisywanych przez rodzica przy zakupie kolonii dla dziecka.


Jak sprawdzić legalność organizatora
• Organizowaniem kolonii i obozów zajmują się biura turystyczne, specjalizujące się w tego rodzaju imprezach.
• Biuro powinno mieć już za sobą kilka udanych sezonów działalności i współpracować z w miarę stałą kadrą wychowawczą i instruktorską.
• Powinno posiadać wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych w województwie, w którym ma główną siedzibę (jest to konkretny numer do sprawdzenia).
• Posiadać aktualny certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej (także o konkretnym numerze, zmienianym co rok).
• Każda kolonia i obóz musi posiadać swojego kierownika, który zajmuje się sprawami organizacyjnymi.
• Każdy obóz i kolonia musi też być zgłoszona do Kuratorium Oświaty w miejscu siedziby prawnej organizatora.

Kto może opiekować się dziećmi?
Instruktorzy, wychowawcy, ratownicy – tych wszystkich ludzi Twoje dziecko może spotkać na kolonii. Jednak wychowawcą obozowym może zostać ktoś, kto ukończył odpowiednie kursy przygotowujące, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Młodszymi dziećmi opiekują osoby ciepłe, troskliwe i służące im pomocą w samoobsłudze. Na obozach tematycznych czyli np. sportowych, muzycznych czy hobbystycznych wychowawcami mogą być instruktorzy zajmujący się na co dzień daną dyscypliną. Opiekunem dzieci może być także nauczyciel szkolny.


Na grupę dzieci do lat 10 musi przypadać przynajmniej jeden wychowawca na piętnaścioro dzieci, zaś na grupę starszych – minimum jeden wychowawca na dwadzieścioro podopiecznych. W praktyce jednak u dobrych organizatorów, młodsze grupy nie liczą więcej niż dziesięcioro dzieci, zaś starsze maksymalnie piętnaścioro.


Od wychowawcy lub kierownika kolonii, zwłaszcza w młodszych grupach, rodzic ma prawo żądać informacji o samopoczuciu dziecka i jego zachowaniu. Nie oczekujcie jednak, że wychowawca będzie do Waszej telefonicznej dyspozycji przez cały dzień i czas trwania obozu – przede wszystkim musi realizować program pobytu i być z dziećmi.
Wycieczkom w góry musi towarzyszyć przewodnik, zaś kąpielom w morzu czy jeziorze – kolonijny ratownik.


Na co zwrócić uwagę przy opisie programu?
Program pobytu powinien być jak najbardziej szczegółowy. Wszelkie ogólne sformułowania w rodzaju „gry i zabawy na świeżym powietrzu” powinny wzbudzić nieufność, gdyż mogą oznaczać… brak programu np. na popołudnia i wtedy zainteresowanie czymś dzieci będzie leżało wyłącznie od pomysłowości wychowawcy.

Dzieci powinny mieć jak najmniej czasu wolnego (wystarczy krótka przerwa po obiedzie), zwłaszcza młodzież gdyż ogranicza to niebezpieczeństwo nie zawsze dobrych „pomysłów własnych” uczestników wyjazdu.

W programie obozów hobbystycznych powinno być wyszczególnione ile godzin i w jakie dni będą odbywać się zajęcia np. jazdy konnej, żeglarstwa. Na zwykłych obozach nigdy nie jest tak, że zajęcia z instruktorem trwają przez większość dnia, dzieci i młodzież odbywają też wycieczki, mają zajęcia integrujące, artystyczne, konkursy, pokazy itd.

Ważną kwestią jest, aby wysłać dziecko na obóz zgodny z jego upodobaniami i zainteresowaniami. Dlatego przed momentem ostatecznej decyzji, kilka razy przeczytajcie dziecku każdy punkt programu i dajcie dziecku czas na akceptację.

Dokumenty kolonijne
Wraz z zapisem dziecka na wybraną kolonię lub obóz, otrzymacie – najczęściej drogą mailową – zestaw dokumentów do wglądu i do podpisu. Najważniejsze z nich są dwa:
• umowa określa, jaką usługę kupujemy, za jaką kwotę i zasady płatności. Są w niej informacje osobowe (rodzica i dziecka), o imprezie (nazwa obozu, ośrodka, miejscowości), a także o organizatorze. Dokument będzie miał też informację, czy cena zawiera dojazd kolonijny albo dodatkowe fakultety. Uwaga: odróżnijmy w nagłówku opis „organizatora” od „agenta”. Organizator tworzy obóz, zatrudnia kadrę, odpowiada za program, wystawia faktury. Agent sprzedaje ofertę, obsługuje klienta, udziela informacji, podpisuje umowę, zawiadamia o zbiórce. Oczywiście jedną i drugą funkcję może pełnić ta sama firma;

• karta kwalifikacyjna – wypełnia ją rodzic, jest bardzo ważna, bez niej dziecko nie zostanie przyjęte na obóz! Należy wypełnić ją zgodnie z rzeczywistością, nie ukrywać chorób dziecka ani innych problemów, które dziecku towarzyszą. Kartę kwalifikacyjną wręczamy na zbiórce w dniu wyjazdu, opiekunowi transportu.

Inne, ważne dokumenty to: warunki uczestnictwa, które określają wzajemne obowiązki stron czyli rodzica i organizatora, a także omawiają kwestię rezygnacji z wyjazdu i warunków zwrotu wpłaconych pieniędzy oraz zasady, na jakich organizator może odwołać wyjazd i co będzie proponował w zamian; regulamin dojazdów – najważniejsze to doczytać jaki jest termin ewentualnego odwołania dojazdu z danego miasta, jeśli nie uzbiera się wystarczająca grupka chętnych, omawiane są w nim także środki transportu, powinna się znaleźć klauzula, że osoby niepełnoletnie zawsze podróżują pod opieką kadry; warunki ubezpieczenia – każda legalna kolonia tzn. każdy jej uczestnik jest ubezpieczony od NNW, ubezpieczycielami są różne firmy, dlatego warunki mogą różnić się szczegółami.

Pamiętajmy też, że w razie transportu publicznymi środkami lokomocji, dziecko jest zobowiązane posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną, inaczej będzie musiało dopłacić do pełnopłatnego biletu.

W kolejnej części poradnika, dowiecie się jak przygotować dziecko do wyjazdu, spakować je i jak zaradzić napadom tęsknoty na obozie. Zapraszam!

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
Bella Happy Pants 0 0Strach jest zaraźliwy. Psycholog: zanim zaczniesz tłumaczyć dziecku świat, przepracuj swoje lęki

B JAK BEZPIECZEŃSTWO, B JAK BELLA BABY HAPPY PANTS

0 0Dom najbezpieczniejszym miejscem? To mit – zobacz, ile zagrożeń czyha na twoje dziecko
0 0Znamy ranking dziecięcych imion pierwszej połowy 2019
0 0Tak po cichu odbiera się kobietom kontrolę nad porodem. Położna: "To będzie trauma"