• „Nieślubne dziecko mojej żony” – jak zaprzeczyć ojcostwu męża matki?

  Zaprzeczenie ojcostwa męża matki to dość częsty przypadek pojawiający się na gruncie coraz to bardziej skomplikowanych relacji małżeńskich. Nierzadko zdarza się bowiem, iż małżonkowie nie regulując dotychczasowych stosunków prawno-rodzinnych, w praktyce wkraczają na nową drogę życia w pojedynkę. Problem powstaje jednak w momencie, kiedy w samotnym życiu któregoś z małżonków pojawia się nowy partner, jeszcze większy natomiast – gdy ze związku tego, narodzi się dziecko. Jeśli bowiem dziecko to, urodzi się jeszcze w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Często, wbrew realnemu stanowi spraw... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak zabezpieczyć się przed długami małżonka w trakcie rozwodu?

  „Jestem w trakcie postępowania rozwodowego z moim małżonkiem. Mąż prowadzi od lat działalność gospodarczą, która w chwili obecnej, z uwagi na postępujący spadek formy psychicznej męża – chyli się ku upadkowi. Powoli napływać zaczynają pod nasz wspólny adres zamieszkania, pierwsze wezwania do zapłaty oraz ponaglenia. Rozwód ciągnie się już ponad pół roku, a ja obawiam się narastania kolejnych długów… Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed postępującym zadłużeniem?” CZYTAJ WIĘCEJ
 • Jak obliczyć kwotę alimentów na dziecko? Kilka praktycznych wskazówek

  Spora część Klientów zamierzających wszcząć postępowanie alimentacyjne lub zgłosić roszczenie alimentacyjne w pozwie rozwodowym, zadaje mi pytanie o to, jak określić wysokość należnych ich dziecku alimentów. Ostateczne dookreślenie kwoty dochodzonego roszczenia alimentacyjnego zależy jednak od samego Klienta. To jego decyzja przesądzi o wpisaniu do pozwu (o rozwód lub alimenty) konkretnej kwoty dochodzonego roszczenia. Zanim jednak pozostawimy Klientowi wybór w zakresie dookreślenia konkretnej wysokości roszczenia alimentacyjnego, niezbędnym staje się pouczenie go o tym, czemu właściwie służyć mają alimenty, od czego zależy ich wysokość oraz jakie potrzeby uznaje się w praktyce za „potrzeby usprawiedliwione”... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mąż zostawił mnie w ciąży. Czy wpływa to na jego winę przy rozwodzie?

  Na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania rozwodowego, wielu małżonków zastanawia się nie tylko nad „opłacalnością” dochodzenia winy w rozwodzie, ale i możliwością uzyskania orzeczenia o tej winie. Spora część Klientów zgłaszających się do Kancelarii adwokackiej, występuje więc z pytaniem: „czy mam szansę na orzeczenie o winie współmałżonka?”. Fakt, że sprawa nie jest oczywista, postaram się przedstawić na dzisiejszym przykładzie zaczerpniętym z życia. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Po co komu… separacja? Jaka jest różnica między rozwodem, a separacją?

  Podczas konsultacji rozwodowych z Klientami, nierzadko pada pytanie: "Rozwód czy separacja?". Bywa, że Klienci nie wyczuwają różnicy między wskazanymi instytucjami. Sami nie są także w stanie określić w jakich sytuacjach należałoby rozważać każdą z nich. Tymczasem odpowiedź, bardziej niż w płaszczyźnie faktycznej, życiowej - tkwi w sferze przepisów prawa. Różnice, zaczynają się bowiem na gruncie skutków zastosowania przez Sąd każdego z tych rozwiązań... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mąż nie dokłada się do utrzymania domu. Co robić?

  Maria po zajściu w ciążę i urodzeniu dziecka, zmuszona była zmienić pracę z pełnoetatowego zajęcia, na pół etatu. Mąż – Wojciech nie pogodził się z jej decyzją. Przestał dokładać się swoimi zarobkami do utrzymania domu, stwierdzając, iż skoro żona sama ogranicza swój dochód, nie zamierza pracować odtąd za dwoje. Czy Wojciech ma do tego prawo? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Władza rodzicielska po rozwodzie wg. nowelizacji 2015

  Osoby noszące się z zamiarem rozwodu lub znajdujące się w trakcie postępowania rozwodowego coraz częściej zwracają się do prawników z zapytaniem o istotę zmian, jakie po ostatniej nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nastąpiły w zakresie powierzania rodzicom małoletniego dziecka, wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jego osoby. Pokrótce postaram się zatem odpowiednio przejrzyście, przedstawić zainteresowanym, istotę wprowadzonych innowacji. Zacznijmy jednak od przeanalizowania stanu prawnego, który towarzyszył nam do niedawna w tym przedmiocie... CZYTAJ WIĘCEJ
 • Władza rodzicielska nie jest władzą absolutną – o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

  O tym, że władza rodzicielska nie jest stanem trwałym i niezmiennym, rodzice czasem nie pamiętają lub też nie chcą pamiętać. Władza jaką rodzic nabywa z chwilą urodzenia się dziecka winna być wykonywana w sposób nienaganny. Rodzic, który dopuszcza się względem dziecka nadużyć może w konsekwencji utracić ten wyjątkowy atrybut rodzicielstwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Mąż nie wyraża zgody na paszport córki. Czy mogę wyjechać na wakacje pomimo tego?

  "Między mną, a ojcem mojej córki orzeczony został rozwód. W wyroku rozwodowym Sąd orzekł o powierzeniu mi wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i zachował po stronie męża prawo współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących życia córki, jak choćby wyjazdach za granicę. W tym roku planuję wyjechać z dzieckiem na zagraniczne wakacje. Potrzebuję dla niego paszportu. Czy zgoda ojca dziecka jest w tym wypadku obligatoryjna? Gdzie mogę zwrócić się, jeśli jej nie uzyskam? CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Póki intercyza nas nie rozłączy” – wszystko o umowach majątkowych małżonków

  „Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma zabezpieczenia majątkowego na „wszelki wypadek”. Niezależnie jednak od naszego stosunku do majątkowych umów małżeńskich, nie można zaprzeczyć, iż umowy te zyskują w Polsce na popularności. Być może słusznym pozostaje zarzut, iż ich powodzenie wynika często z asekuranckiego i do bólu zracjonalizowanego podejścia dzisiejszych partnerów do łączących ich relacji. W mojej opinii wynika ono jednak przede wszystkim ze zwiększającej się szczęśliwie świadomości, iż nie jesteśmy już skazani na wspólność majątkową małżeńską i wszelkie, niekoniecznie bezpieczne dla nas, konsekwencje majątkowe z niej wynikające. CZYTAJ WIĘCEJ