60-godzinna kroplówka może zmienić życie. "To przełom dla pacjentek"

Depresja poporodowa dotyczy nawet 15 proc. kobiet
Depresja poporodowa dotyczy nawet 15 proc. kobiet Flickr
Po raz pierwszy w historii amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek zalecany w leczeniu ciężkiej depresji poporodowej. To wprowadzany dożylnie Zulresso, który – jak wynika z badań klinicznych – działa niemal od razu po podaniu.


Od czerwca będzie dostępny dla amerykańskich pacjentek przez ograniczony program dystrybucji (Zulresso Risk Evaluation and Mitigation Strategy – REMS) w certyfikowanych placówkach opieki zdrowotnej, w których świadczeniodawca może uważnie monitorować pacjentkę.


Leczenie depresji poporodowej
Lek zawierający breksanolon to pojedyncza 60-godzinna kroplówka dożylna, która może spowodować skutki uboczne – ból i zawroty głowy, nadmierną senność, czasem nagłą utratę przytomności. Firma, która opracowała lek (Sage Therapeutics) wycenia go na ok. 20 do 35 tys. dolarów (75 do 132 tys. złotych).


— To przełom dla pacjentek — powiedziała dr Kristina Deligiannidis, dyrektorka szpitala Northuck Health w Zucker Hillside w Nowym Jorku, która uczestniczyła w dwóch badaniach klinicznych leku.

Bez żadnego leczenia depresja poporodowa może bowiem trwać nie tyle nawet miesiącami, ile latami. Dotychczas możliwości leczenia depresji poporodowej obejmowały poradnictwo lub terapię z zastosowaniem leków psychiatrycznych i "zwykłych" antydepresantów, które nie zostały zatwierdzone przez Agencję ds. Żywności i Leków jako skuteczne w leczeniu depresji poporodowej i na ogół nie zapewniają natychmiastowego złagodzenia objawów.


Doskonałe wyniki badań leku
Badania fazy III breksanolonu zostały przeprowadzone w 30 ośrodkach badań klinicznych i wyspecjalizowanych oddziałach psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych.

Niektóre kobiety otrzymywały 60-godzinne wlewy dożylne mniejszych lub większych dawek breksanolonu, inne otrzymywały placebo. U kobiet, które otrzymywały prawdziwy lek, odnotowano "znaczące i klinicznie znaczące" zmniejszenie objawów depresji. Aż u 75 proc. z nich występowało o połowę objawów mniej.

U 94 proc. pacjentek, u których wystąpiła pozytywna odpowiedź po 60 godzinach, nie pojawił się nawrót podczas 30-dniowej obserwacji. Zdaniem naukowców te odkrycia "dostarczają mocnych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo dożylnego podawania breksanolonu u kobiet z umiarkowaną lub ciężką depresją poporodową".

– Breksanolon odznaczał się nie tylko silną reakcją, ale – co najbardziej ekscytujące – bardzo szybką – powiedziała dr Samantha Meltzer-Brody, profesor zaburzeń nastroju i lęku na University of North Carolina School of Medicine w Chapel Hill, która przeprowadzała badania.

Mamy nadzieję, że lek nie tylko pojawi się w Polsce, ale będzie tańszy i łatwiej dostępny. Jesteśmy na dobrej drodze.
Źródło: CNN