300+ na każde dziecko – sprawdź gdzie i kiedy można złożyć wniosek

300+ na dziecko to nowy program rządu
300+ na dziecko to nowy program rządu Prawo autorskie: dolgachov / 123RF Zdjęcie Seryjne
Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wsparcie z programów Rodzina 500+ i Dobry Start, w ramach którego rodzicom przysługuje 300+ na dziecko w wieku szkolnym. Na ten sam termin przypada też składanie wniosków o zasiłki rodzinne i alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. A to oznacza, że urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków i wypłaty mogą nie poradzić sobie z ilością pracy – alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Już 1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków, i to o cztery różne rodzaje świadczeń równocześnie – w tym o 300+ na dziecko. Pracownicy pomocy społecznej, którzy zajmują się przyjmowaniem i weryfikowaniem wniosków, podkreślają, że rodzice będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo urzędy obciążone kilkoma milionami wniosków, mogą mieć problemy z terminowym załatwianiem spraw.

300+ na dziecko – gdzie i jak złożyć wniosek?
W ubiegłym roku wnioski można było składać od 1 sierpnia. Jednak w związku z pojawieniem się nowego świadczenia – chodzi o wyprawkę 300+ na dziecko z programu Dobry Start – w tym roku przyjmowanie wniosków rozpocznie się miesiąc wcześniej. Od 1 lipca wnioski będzie można składać elektronicznie, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Urzędnicy podkreślają, że ogromnym ułatwieniem dla nich i dla rodziców byłoby wprowadzenie możliwości ubiegania się o pieniądze na wyprawkę za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jak w przypadku 500+. Wtedy opiekun mógłby od razu przesłać dwa wnioski i nie musiałby stać w kolejce, aby złożyć wniosek o 300 plus na dziecko.


Dokładny wzór wniosku ma zostać przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w najbliższym czasie. Druk zostanie zamieszczony na stronie internetowej Empatia. Jak na razie wiadomo, że w formularzu znajdą się dane rodziców i dziecka; oświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły; oświadczenie o ewentualnym posiadaniu przez nie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz informacje o przebywaniu członków rodziny za granicą.

Komu przysługuje 300+ na dziecko?
Zgodnie z kwietniową zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, pieniądze z programu Dobry Start będą przysługiwać wszystkim uczącym się dzieciom. Jak pisałyśmy kilka tygodni temu, 300 zł wyprawki nie trafi do dzieci z zerówek. Pieniądze trafią do rodziców dzieci, które są co najmniej w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Przepisy jasno wymieniają wszystkie rodzaje placówek, w których edukacja uprawnia do ubiegania się o 300+ na dziecko. Są to: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, a także dotychczasowe gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Z kolei, gdy dziecko uczęszcza do szkoły artystycznej, 300 zł będzie mu przysługiwać pod warunkiem, że jest w niej realizowany obowiązek szkolny. Ponadto prawo do świadczenia daje nauka dziecka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Według pierwotnych założeń programu 300+ na dziecko ma przysługiwać młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Jednak są od tej zasady dwa wyjątki. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do ukończenia 24. roku życia; oraz o uczniów, którzy po ukończeniu 18 lat będą kontynuowali naukę w dotychczasowej szkole. Dotyczy to m.in. uczniów ostatnich klas techników.

300+ na dziecko a rozwód
Zgodnie z przepisami, gdy rodzice pozostają w separacji lub są rozwiedzeni, a każdy z nich złoży wniosek o przyznanie 300+, pieniądze trafią do tego z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną – orzeczoną przez sąd i sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – świadczenie zostanie podzielone między rodziców na pół.

Program zakłada też, że rodzic nie otrzyma pieniędzy na wyprawkę, jeśli dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało jego obecnym opiekunom. Kolejną negatywną przesłanką do uzyskania 300+ jest fakt przebywania dziecka w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym i szkole wojskowej. O ile zapewniają one nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Kiedy wypłaty 300+ na dziecko?
300 zł na dziecko to świadczenie, które będzie wypłacane tylko raz w roku. Wnioski można składać od lipca do końca listopada, a gmina będzie miała dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy. Przy czym dla wniosków złożonych w okresie wakacyjnym – tj. lipcu i sierpniu – pieniądze będą musiały trafić do rodziców najpóźniej do 30 września.

Ułatwieniem dla pracowników opieki społecznej i rodziców ma być fakt, że decyzję o przyznaniu świadczenia urzędnicy będą mogli przesłać rodzicom mailem. Jeśli rodzic nie ma lub nie chce podać adresu poczty elektronicznej, może samodzielnie odebrać decyzję w punkcie, w którym składał wniosek.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE