Kto po rozwodzie może rozliczyć ulgę na dziecko? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Ulga na dziecko po rozwodzie przysługuje obydwojgu rodzicom
Ulga na dziecko po rozwodzie przysługuje obydwojgu rodzicom Prawo autorskie: rafaelbenari / 123RF Zdjęcie Seryjne
Prawie 4,5 mln Polaków korzysta z ulgi na dzieci. Ulga przysługuje wszystkim rodzicom, nawet tym, którzy nie mieszkają ze swoimi dziećmi, są w trakcie separacji lub rozwodu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, jak w takiej sytuacji należy podzielić ulgę.

Ulga na dziecko po rozwodzie
Ojciec nie mieszka z dziećmi, ale chce odliczyć ulgę od podatku. Matka, w tajemnicy przed mężem, rozlicza całą ulgę sama, choć ustalenia między małżonkami były inne. To częste problemy małżonków po rozstaniu. O zajęcie stanowiska w kwestii podziału ulgi na dziecko zwrócili się do Ministerstwa Finansów dziennikarze "Rzeczpospolitej".

– Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału, odliczenia dokonują w wysokości połowy kwoty ulgi. Możliwość wykorzystania ulgi przez rodziców dziecka inaczej niż w proporcji pół na pół stanowi wyjątek od generalnej zasady, wymagający zgody obojga rodziców – odpowiedział resort finansów.

Oznacza to, że np. w przypadku rodziców po rozwodzie, także ten z opiekunów, który nie mieszka z dziećmi, ma prawo do odliczenia połowy ulgi. Takie rozwiązanie w oczywisty sposób wydaje się niesprawiedliwe wobec rodzica, który sprawuje nad dziećmi opiekę przez większość czasu, a co za tym idzie najczęściej ponosi większość kosztów związanych z utrzymaniem dzieci czy edukacją.


"Rozwiązanie może być krzywdzące"
– Trudno sobie jednak wyobrazić, jak dokładnie policzyć dni, za które przysługuje odliczenie jednemu i drugiemu rodzicowi. Należałoby prowadzić szczegółową ewidencję tego, co robi dziecko, co jest praktycznie niemożliwe – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy.

Sprawę ułatwiają indywidualne ustalenia między rodzicami. "Kwotę ulgi mogą odliczyć w równych częściach lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. Decyzja o podziale ulgi należy do samych zainteresowanych" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Proporcjonalny podział ulgi jest obowiązkowy wtedy, gdy dziecko zostaje przekazane spod opieki rodziców do rodziny zastępczej, albo opiekunowi prawnemu i następuje to w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 27f ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym rodzicowi naturalnemu, rodzicowi zastępczemu oraz opiekunowi prawnemu za każdy dzień opieki nad dzieckiem w danym miesiącu przysługuje 1/30 odliczenia – wyjaśnia Monika Spotowska, adwokat i doradca podatkowy.

Wysokość ulgi na dziecko po rozwodzie
Ulga polega na pomniejszeniu wykazanego w zeznaniu rocznym podatku. Wysokość odliczenia ulgi zależy od tego, ile mamy dzieci:
1. Na pierwsze i drugie dziecko kwota wynosi 1112, 04 zł rocznie, czyli 92,67 zł miesięcznie;
2. Na trzecie dziecko kwota wynosi 2000, 04 zł rocznie, czyli 166, 67 zł miesięcznie;
3. Na czwarte i kolejne dziecko kwota wynosi 2700 zł rocznie, czyli 225 zł miesięcznie.

Przy jedynakach obowiązują limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotni rodzice. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi, nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.

500+ a ulga na dziecko po rozwodzie
Świadczenie 500 plus jest kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Bez pobierania podatku wypłacane są również np. zasiłek rodzinny, świadczenia rodzicielskie, dodatki rodzinne i pielęgnacyjny, zasiłek macierzyński, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Źródło: rp.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE