Ogromne zmiany w programie 500+. Na ten apel czekało wiele osób

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do premiera w sprawie zmian w programie 500+.
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do premiera w sprawie zmian w programie 500+. danr13 / 123RF
Jeśli projekt zmian wejdzie w życie, zyskają najbardziej potrzebujący i ci, których do tej pory pomijano. Wszystko zależy od decyzji premiera.

Rzecznik Praw Dziecka chce zmian w programie 500+
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą zmiany kryterium dochodowego obowiązującego w programie „Rodzina 500 plus”. RPD chce, aby programem objęto niemal wszystkie dzieci.

Program 500+ ma przeciwdziałać spadkowi demograficznemu w Polsce, jednak jego głównym celem powinna być pomoc rodzinom wychowującym dzieci. Rzecznik zwrócił uwagę, że przez obecne przepisy najbardziej cierpią jedynacy, dzieci powyżej 16. roku życia o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
w liście do Prezesa Rady Ministrów

Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym jest określonym w Konstytucji RP obowiązkiem władz publicznych.

– Dla samotnej matki zarabiającej niewiele więcej niż 600 zł netto miesięcznie, kwota świadczenia jest niebagatelna. Rodzice jedynaków, którzy nie kwalifikują się do świadczenia, w listach do Rzecznika Praw Dziecka podnoszą, że przyjęte kryterium dochodowe jest dla nich krzywdzące i prowadzi do naruszenia zasady równości – pisze Marek Michalak. Rzecznik zasugerował również potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie i objęcie definicją dziecka z niepełnosprawnością również dzieci legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Nowe zasady programu 500+
Według rzecznika świadczenie powinno być przyznawane na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł także wtedy, gdy członkiem rodziny jest dziecko od 16 do 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności – czytamy w piśmie. Dzięki zmianom w ustawie i podniesieniu kryterium dochodowego zwiększyłaby się liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia. To pomoc przede wszystkim dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, dla których obecne przepisy są najbardziej krzywdzące.


Obecnie świadczenie przyznawane w ramach programu Rodzina 500 Plus przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody. Aby pobierać świadczenie na pierwsze dziecko, należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.
Źródło: brpd.gov.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE