Sprawdź, ile wyniesie zasiłek rodzinny od 1 listopada 2017 roku! Będą podwyżki?

Ile wyniesie zasiłek rodzinny od 1 listopada 2017 roku?
Ile wyniesie zasiłek rodzinny od 1 listopada 2017 roku? Prawo autorskie: 123kikovic / 123RF Zdjęcie Seryjne
Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Czy od od 1 listopada 2017 r. rodzice dostaną więcej pieniędzy?

Od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.Mimo spekulacji o podwyżce zasiłku rodzinnego, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie pojawił się żaden komunikat potwierdzający wzrost kwoty zasiłku. Jak podaje Infor.pl, ministerstwo wycofało się z projektu podwyżek.

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko?
Aby otrzymać zasiłek, dochód na rodzinę nie może przekraczać 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Zasiłek jest niezależny od pobierania pieniędzy z programu 500 plus, jednak zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” świadczenie jest niższe, jeśli rodzina przekroczy próg dochodowy.

Zasiłek przysługuje:
1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodowego.
2. Do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Pełnoletniej osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym i faktycznym oraz osobom uczącym się. Wnioski o przyznanie zasiłku można składać w urzędzie gminy.

Szczegóły dotyczące przyznawania zasiłku można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: mpips.gov.pl, infor.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE