Co zamiast 500 złotych na dziecko? Zobacz na jaką pomoc Państwa mogą liczyć rodzice

Fot. Pixabay / [url=https://pixabay.com/pl/kochanie-matka-mama-i-dziecko-1178575/]ImagesBG[/url] / [url=https://pixabay.com/pl/service/terms/#usage]CC0 Public Domain[/url]
Fot. Pixabay / ImagesBG / CC0 Public Domain
Ostatnio, za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi rzeczniczki PiS, temat pomocy finansowej dla matek samodzielnie wychowujących dziecko, znów stał się głośny. Bardzo dobrze, ponieważ, jak łatwo się domyślić, są to kobiety którym pomoc państwa szczególnie by się przydała. Sprawdźcie, na jakie rodzaje pomocy, może obecnie liczyć samotna matka.

Zasiłek rodzinny

Podstawowym rodzajem świadczenia o jakie może starać się samotna mama jest zasiłek rodzinny. Żeby go dostać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Świadczenie to nie przysługuje jednak, jeśli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od ojca, chyba że sąd oddalił powództwo lub zobowiązał drugiego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, albo ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba też spełnić kryterium dochodowe. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 674zł. Jeśli znajdujące się w rodzinie dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, próg ten wynosi 764 zł.

Od 1 listopada 2015 r.: kwota zasiłku wynosi 89 zł na dzieci w wieku 0-5 lat, 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat, 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego, który wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Fundusz alimentacyjny

Jest to pomoc przeznaczona dla kobiet, które nie dostają alimentów od ojca dziecka, ponieważ uchyla się on od wypełniania tego obowiązku, a podjęte próby egzekucji zasądzonych alimentów są bezskuteczne. Bezskuteczność egzekucji występuje w sytuacji, kiedy komornik nie może wyegzekwować alimentów od co najmniej dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu.

Niestety, pieniądze z funduszu dostaną tylko osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Bierze się przy tym pod uwagę zarobki wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo - także dochody nowych partnerów matki.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty, w jakiej zasądzone zostały alimenty od ojca, nie może być ono jednak wyższe niż 500 zł na dziecko.

Świadczenie to przysługuje dziecku do ukończenia przez nie 18. roku życia, jeśli nie kontynuuje nauki lub do 25. roku życia jeśli się uczy. Dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty przysługują bezterminowo.

Refundacja kosztów opieki

Samotna mama, która wychowuje dziecko do 7 r.ż., w momencie powrotu do pracy może liczyć na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Świadczenie należy się jednak osobom, których przychody na osobę w rodzinie nie przekraczają dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Refundacja przysługuje przez okres 3 miesięcy, jeżeli matka podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy lub 6 miesięcy, jeżeli podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość refundacji nie przekracza połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Wspólne rozliczanie z dzieckiem

Samotnej matce przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczania się z dzieckiem. Matka zapłaci w tym wypadku podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Dzięki temu korzysta z niższej stawki podatku od tej, którą zastosowałby rozliczając się samotnie i odliczy podwójnie kwotę wolną od podatku.

Ulga przysługuje matkom dzieci niepełnoletnich lub tych które do ukończenia 25 roku życia uczą się, a w rozliczanym roku nie uzyskało dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów wolnych od opodatkowania lub w wysokości nie wymagającej zapłaty podatku oraz kobietom otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto rodzice mogą odliczyć dodatkowo tzw. ulgę prorodzinną w wysokości 1112,04 zł rocznie.

Z ulg podatkowych nie mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, karty podatkowej lub płacą podatek liniowy 19 proc. oraz te, które nie są opodatkowane PIT, na przykład rolnicy.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE