Rusza rekrutacja do przedszkoli! Nie przegap ważnych terminów, sprawdź nasz harmonogram

Fot. Flickr / [url=https://www.flickr.com/photos/wwworks/2885861465/]woodleywonderworks[/url] / [url=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]CC BY[/url]
Fot. Flickr / woodleywonderworks / CC BY
Uwaga, Rodzice! Znany jest już warszawski harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Warto dokładnie mu się przyjrzeć, żeby nie przegapić, żadnego terminu.

Wychowanie przedszkolne dotyczy dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Oznacza to, że dzieci urodzone:
- w 2010 roku (sześcioletnie)- według nowych zapisów ustawy mogą na wniosek rodziców rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej albo zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. zerówki.
- w 2011 roku (pięcioletnie)- mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy nie zostaną przyjęte do wskazanych przez rodziców we wniosku placówek, burmistrz dzielnicy ma obowiązek wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
- w 2012 roku (czteroletnie)- mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy nie zostaną przyjęte do wskazanych przez rodziców we wniosku placówek, burmistrz dzielnicy ma obowiązek wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
- w 2013 roku (trzyletnie)- mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast może okazać się, że z powodu braku miejsc dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Harmonogram rekrutacji w Warszawie:

23.02 - 29.02 – rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, powinni złożyć potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

1.03 (godz. 16:00) – 16.03 – Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym (www.edukacja.warszawa.pl) oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
1.03- 17.03 - Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
1.03- 23.03 – Weryfikacja złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne.

14.04 (godz. 13:00) - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
14.04 (godz. 13:00)- 25.04 (godz. 15:00) - Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28.04 (godz. 13:00) - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Co zrobić jeśli twoje dziecko nie zostanie przyjęte do wybranej przez ciebie placówki?

Od opublikowania listy przyjętych dzieci, masz 7 dni na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Jeśli wasze dziecko wciąż nie będzie miało zagwarantowanego miejsca w placówce, w maju ruszy rekrutacja uzupełniająca:

10.05 (godz. 16:00) - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
10.05 (godz. 16:00) - 12.05- Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
10.05 (godz. 16:00) - 13.05 - Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
10.05 (godz. 16:00) - 19.05 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25.05 (godz. 13:00) - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
25.05 (godz. 13:00) - 31.05 - Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

2.06 (godz. 13:00) – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2.06 rusza też procedura odwoławcza.

31.08 - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Źródło: edukacja.warszawa.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...

KALENDARZ CIĄŻY

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

PRZEDSZKOLAK

ROZWÓJ I WYCHOWANIE