Szykują się ogromne zmiany – przedszkola i żłobki nie będą dostępne dla wszystkich dzieci

Coraz większe restrykcje wprowadza się przeciwko rodzicom, którzy odmawiają zaszczepienia dzieci.
Coraz większe restrykcje wprowadza się przeciwko rodzicom, którzy odmawiają zaszczepienia dzieci. kot63 / 123RF
Naczelna Rada Lekarska postanowiła interweniować w obronie dzieci. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia poprze ich petycję, dla wielu rodziców okaże się to bardzo kłopotliwe.

Coraz więcej odmów szczepienia dzieci prowokuje kolejne restrykcje wobec ich rodziców. Lekarze nie potrafią przekonać niektórych, że brak szczepień jest niekorzystny dla ogółu społeczeństwa, a ruchy antyszczepionkowe coraz chętniej zasilają szeregi niezdecydowanych i przestraszonych wizją powikłań po szczepieniach rodziców. Nie tylko w Polsce politycy i środowiska medyczne zaczęły interweniować, inne kraje borykają się z takimi samymi problemami. Nakładanie wysokich kar finansowych na rodziców, odmawiających zaszczepienia dzieci, które miało okazać się silną bronią, okazało się nie do końca skuteczne. Wiele spraw trafia do sądu, bo rodzice odwołują się i dochodzą swoich praw.

Tym razem do sprawy włączyła się Naczelna Rada Lekarska, która postanowiła interweniować w Ministerstwie Zdrowia. Ich pomysł, by zakazać przyjmowania do żłobków i przedszkoli niezaszczepionych dzieci na pewno spotka się z ogromnym oburzenie i poczuciem dyskryminacji. Oto stanowisko NRL.
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. do Ministra Zdrowia
APEL Nr 8/17/P-VII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych.

Niezgodna z obowiązującym prawem decyzja rodziców o niepoddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. W ostatnim czasie zwiększa się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom, co oznacza, że istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające.

Wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Obowiązek taki chroniłby zdrowie dzieci, które zostały poddane szczepieniom obowiązkowym ograniczając ich kontakt z osobami niezaszczepionymi, a także stanowiłby dodatkowy bodziec do poddania szczepieniom dzieci dotychczas niezaszczepionych.

Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych w wyżej wskazanym zakresie.

Trzeba teraz poczekać na decyzję Ministra Zdrowia, choć jego pozytywny stosunek do szczepień jest powszechnie znany.
źródło: Naczelna Izba Lekarska
Trwa ładowanie komentarzy...