Prof. Chazan tworzy nowe standardy opieki okołoporodowej. Pozostaje nam już tylko modlić się o lepsze porody?

Prof. Bogdan Chazan
Prof. Bogdan Chazan Screen z YouTube
"Mam nadzieję, że postulaty członków zespołu będą wywodziły się z medycyny opartej na dowodach naukowych, a nie własnych przekonaniach" - komentuje Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku.

Od ponad 4 latach obowiązywało w Polsce rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym zapisane były wytyczne opieki okołoporodowej dla kobiet w naszym kraju. Dotyczyły one m.in. możliwości picia w trakcie porodu, wyboru pozycji do parcia, edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, jak i korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

W grudniu 2016 niespodziewanie dowiadujemy się, że „bez oficjalnych komunikatów, wprowadzone zostały zmiany w ustawie o działalności leczniczej, które likwidują wszystkie standardy medyczne w randze rozporządzenia Ministra Zdrowia” (więcej w "Na tapecie są inne sprawy, a tu po cichu Ministerstwo Zdrowia jednym zapisem ograniczyło prawo kobiet do godnego porodu")
Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż do końca 2018 r.

Decyzja ta wywoła wiele obaw i dyskusji. Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku w rozmowie o przyszłości polskich porodówek wyraziła swoje obawy: "Będzie mniej więcej tak jak w rozbrajającym mnie do dziś przykładzie, który wspominam (...) – Czy kobieta ma prawo do zmiany pozycji rodzenia? Owszem, ma. Może wybrać prawy lub lewy bok, na którym będzie leżeć…".


Dziś obawy prezeski wydają się bardzo słuszne. Nad nowymi standardami będzie pracował specjalnie powołany przez minister K. Radziwiłł zespół, który ma opracować nowe wytyczne dla oddziałów położniczych. Wśród jego członków znalazł się prof. Bogdan Chazan. Przewodniczącą zespołu została wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Na liście znalazły się też takie nazwiska jak: dr n. med. Wojciech Puzyna, dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka prof. Michał Troszyński czy prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.

W skład zespołu wchodzą też konsultanci krajowi, przedstawiciele towarzystw medycznych, resortu zdrowia i samorządów zawodowych (lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych). W pracach będą także uczestniczyć przedstawiciele środowiska społecznego, m.in. Fundacji Rodzić po Ludzku, Fundacji Ius Medicinae i Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” - czytamy na polsatnews.pl.

„Minister Radziwiłł mówi, że nie widzi tu żadnych powodów do obaw, ja nie mam podstaw do braku zaufania do konstytucyjnego ministra” - zapewnia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie dla polsatnews.pl.

Swoje obawy zaś wyraziła w wypowiedzi dla mama:Du Joanna Pietrusiewicz.

Minister powołał zespól ekspertów do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej, sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Fundacja Rodzić po Ludzku nadal stoi na stanowisku, że zmiana Standardów jest niepotrzebna. Będziemy brały udział w pracach zespołu, żeby przyglądać się, czy obietnice Ministra dotyczące tego, że żaden zapis Rozporządzenia nie zostanie zmieniony, jest prawdą. Mam nadzieję, że postulaty członków zespołu będą wywodziły się z medycyny opartej na dowodach naukowych, a nie własnych przekonaniach. Bo to właśnie było siłą Standardów Opieki Okołoporodowych.

Trwa ładowanie komentarzy...