„Kosiniakowe” po zmianach. Nowe przepisy bardziej przychylne rodzicom

Fot. Flickr / [url=https://www.flickr.com/photos/donnieray/9703019163/]Donnie Ray Jones[/url] / [url=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]CC[/url]
Fot. Flickr / Donnie Ray Jones / CC
Od stycznia tego roku niektórym rodzicom przysługuje świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł miesięcznie. Na konto uprawnionych wpłynęły już pierwsze wypłaty. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest zamknięta.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy. I to właśnie gmina jest odpowiedzialna za wydanie decyzji i wypłatę środków. Część urzędów zdecydowała o nie przyznawaniu wsparcia tym rodzicom, w przypadku których jedno z nich w związku z zatrudnieniem nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Głos zabrało ministerstwo pracy wskazując, że to błędna interpretacja. Aby uniknąć swoistych nadużyć i pomóc rodzicom, resort pracy postanowił doprecyzować przepisy.
Przepis, który umożliwił gminom ograniczenie w przyznawaniu świadczeń stanowił, że nie przysługuje ono jeśli jeden z rodziców, opiekun faktyczny lub rodzic zastępczy nie sprawuje lub zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem, które to uniemożliwia. Niektóre samorządy przyjęły więc, że sformułowanie „jeden z rodziców” dotyczy nie tylko matki, która ubiega się o świadczenie rodzicielskie lub je otrzymuje, lecz także ojca. Okazało się, że w większości przypadków to ojciec pracuje i utrzymuje rodzinę, dlatego gminy odmawiały wypłaty środków.

Resort pracy podkreślił, że nie ma podstaw do takiej wykładni przepisów. Przyjęcie takich zasad bowiem sprowadzałoby się do twierdzenia, że aktywność zawodowa jednego z rodziców odbiera drugiemu prawo do zasiłku. A tak nie jest. Również podjęcie pracy przez samą osobę starającą się o wypłatę świadczenia nie skutkuje odmową jego uzyskania, o ile nie uniemożliwi to jej zajmowania się potomkiem.


Źródło: praca.gazetaprawna.pl
Trwa ładowanie komentarzy...