Prezydent rozstrzygnął co stanie się z 6-latkami. Jego decyzja oznacza dużą rewolucję

Fot. Screen z Facebooka
Fot. Screen z Facebooka
Ta zmiana była od dawna zapowiadana przez rząd, teraz jest już pewna. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, wg której sześciolatki nie muszą iść do szkół.

Obowiązek szkolny będzie odtąd obowiązywał dzieci od siódmego roku życia. Sześciolatki mogą rozpocząć edukację szkolną, jeśli taką wolę wyrażą ich rodzice (i jeśli dzieci odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, lub pozytywną opinię psychologa). Nowelizacja zniosła również obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.

Wprowadzany był stopniowo od 2009 roku (to rodzice decydowali, czy ich dzieci rozpoczną edukację szkolną już w wieku sześciu lat), w pełni zaczął obowiązywać od września 2015 roku. Jak widać nie na długo. Już od najbliższego roku szkolnego ponownie to rodzice podejmą decyzję, czy ich dzieci rozpoczną edukację w wieku sześciu, czy siedmiu lat.

Co z sześciolatkami, które już poszły do szkoły?
To zależy od ich rodziców. Jeśli ci chcą, by dziecko powtórzyło pierwszą klasę, wystarczy że do 31 marca złożą stosowny wniosek. Ta sama zasada odnosi się do dzieci, które obecnie uczą się w drugiej klasie, a edukację rozpoczęły w wieku sześciu lat - zamiast iść do kolejnej klasy od września mogą powtarzać drugą klasę.


Ta rewolucja ma doprowadzić do zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Rozwiązaniem tej kwestii ma być kwota dotacji budżetowych dla samorządów. Ma ona wzrosnąć z 1305 zł. na 1370 zł. na jednego przedszkolaka. Kolejną zmianą jest przesunięcie do 2019 roku terminu, w którym samorządy mają czas na przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola. Pierwotnie miało to nastąpić do 1 września 2016 roku, jednak okazało się nierealne do wykonania.

Zmiany dotyczą także powoływania i odwoływania kuratorów. Do tej pory leżało to w zakresie wojewody (za zgodą ministra edukacji), po zmianach kompetencja ta będzie należała do ministra edukacji. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Źródło: onet.pl
Trwa ładowanie komentarzy...