Zmiany w PITach! Koniecznie sprawdź z jakiej ulgi na dziecko możesz skorzystać w tym roku

Fot. Pixabay / [url=https://pixabay.com/pl/kobieta-wpisuj%C4%85c-pi%C5%9Bmie-macbook-865111/]Foundry[/url] / [url=https://pixabay.com/pl/service/terms/#usage]CC[/url]
Fot. Pixabay / Foundry / CC
Czym jest ulga na dziecko? To forma wsparcia na którą mogą liczyć rodziny wychowujące dzieci. Ulga przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18go roku życia. Dzięki niej należny podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pomniejszane są o określone przez ustawę kwoty przysługujące na wychowanie dziecka.

Ma to być forma nie tylko wsparcia, ale też podziękowania dla rodziców za trud wychowywania obywatela. Ma również zapewnić bezpieczeństwo finansowe dzieciom. W efekcie skorzystania z możliwości „odliczenia od podatku” lub „zwrotu podatku” dochód netto rodziny zwiększa się, co w konsekwencji może prowadzić do przekroczenia progu podatku dochodowego. Ten z kolei warunkuje przyznanie dodatkowych świadczeń rodzinnych, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji finansowej.

Jak ustawodawcy wyceniają pracę rodziców w minionym roku?

Zmiany, które wprowadzono od stycznia 2016 roku sprawiają, że będą mogły z nich skorzystać rodziny, które dotychczas nie miały na to szans. Obecnie mogą z niej skorzystać samotni rodzice, rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz rodziny zastępcze. Ulga na dziecko przysługuje też rodzinom, których dziecko nie ukończyło 25. roku życia, ale uczy się lub studiuje, a w roku podatkowym 2015 nie uzyskało dochodu większego niż 3.089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).
Samotna mama lub samotny tata (jeśli samotny rodzic nie jest w związku małżeńskim) dostanie ulgę na dziecko, jeśli jego roczny dochód nie przekracza 112 000 zł. Ulga przysługuje także rodzicom, którzy rozliczając się wspólnie, nie przekraczają kwoty 112 000 zł. Jeżeli rodzice rozliczają się osobno, to roczne dochody nie powinny przekraczać 56 000 zł.

Wysokość ulgi rodzinnej wynosi obecnie:
1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
2 700,00 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Co to oznacza?

Że za rok podatkowy 2015 podmioty uprawnione mogą w zeznaniu podatkowym wskazać odliczenie od podatku w podanych wysokościach. Osoby te powinny złożyć roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. To właśnie zmiana – do tej pory wpisywaliśmy ulgę do PIT-UZ. Teraz zarówno w PIR-36 jak i PIT-37 istnieje sekcja „dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” i tam przenosimy wszystkie dane z PIT-UZ.

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo – rodzice, którzy wychowują czwórkę dzieci, będą mogli w roku 2016 odliczyć w zeznaniu podatkowym kwotę 6 924,12zł.

Dla kogo zmiany?

Zmiany w uldze prorodzinnej będą szczególnie korzystne dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci. Skorzystają na nich także rodziny mające niski dochód na osobę. Tym samym zadbano o poprawę ich sytuacji materialnej. Rząd jednak podkreśla, że świeżo upieczeni rodzice mogą liczyć na becikowe i korzyści wynikające ze zmian wprowadzonych w zakresie urlopów rodzicielskich.

]Kiedy ulga nie przysługuje?

Istnieją trzy przypadki, kiedy rodzice nie mogą się starać o ulgę na dziecko:
1.jeśli dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19% (jeśli dziecko uzyskało dochody z najmu objętego ryczałtem realizowanego poza działalnością gospodarczą, to ulga na dziecko nadal przysługuje).
2.Jeśli jest umieszczone w placówce, która zapewnia całodobowe utrzymanie.
3.Jeśli dziecko wstąpiło w związek małżeński.
Trwa ładowanie komentarzy...