Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków. Część dzieci będzie musiała powtórzyć pierwszą klasę?

Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. „Oddajemy obywatelom wolność” – zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas sejmowej debaty.

Zgodnie z ustawą dzieci obowiązkowo rozpoczynać będą naukę w wieku 7 lat, po obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że samorząd ma obowiązek zapewnić je dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. Dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 roku.
Sześciolatki będą powtarzać I klasę?
Zgodnie z ustawą, od września 2016 roku sześciolatki będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzice, którzy w tym roku posłali do szkół swoje dzieci w wieku 6 lat, będą mogli ponownie zapisać je do I klasy. Specjalny wniosek złożyć trzeba do 31 marca 2016 roku.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym

Minister edukacji otrzyma prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Osoba, która ubiegać będzie się o stanowisko kuratora musi legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie będzie jednak musiała mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym. Wyłonienie kandydatów na stanowisko kuratora odbywać ma się na drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę - informuje PAP.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, PAP
Trwa ładowanie komentarzy...