UNICEF: Dzięki Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci mają większe szanse na przeżycie

UNICEF: dzieci dzisiaj mają większe szanse na przeżycie
UNICEF: dzieci dzisiaj mają większe szanse na przeżycie Fot. http://skroc.pl/2a825
W skali świata dziecko, które rodzi się dzisiaj ma dużo większe szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój - podkreśla UNICEF w raporcie z okazji 25. rocznicy uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Umieralność dzieci spadła prawie o połowę. O tyle samo wzrosła liczba dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej.

25 lat Konwencji o Prawach Dziecka
20 listopada 1989 roku ONZ uchwalił Konwencję o Prawach Dziecka. Dokument podpisały prawie wszystkie kraje na świecie. Konwencja mówi m.in. o tym, że:

- dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej.

- dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,

- rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

- państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Jest lepiej, ale nie jest dobrze
Yoka Brandt, zastępca dyrektora generalnego UNICEF, podczas dziecięcego forum na Uniwersytecie Columbia mówiła niedawno, że nie można lekceważyć faktu, że “wciąż, w każdym kraju i w każdym regionie na świecie, wiele dzieci jest pozbawionych należytej opieki”.
Yoka Brandt

Aby spełnić założenia Konwencji musimy postawić przed sobą wyzwanie – myśleć i postępować w taki sposób, aby prawa dzieci, nawet tych, do których najtrudniej jest dotrzeć, nie były lekceważone.

Spada umieralność dzieci, rośnie poziom edukacji
Z danych UNICEF wynika, że od 1990 roku umieralność dzieci spadła o 49 procent. Pomimo to, wciąż około 17 tysięcy dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób. Najbardziej narażone są dzieci w pierwszych miesiącach swojego życia. Najczęstsze przyczyny to zapalenie płuc, biegunka i malaria, które powodują niemal połowę zgonów, a ponadto prowadzą do niedożywienia.

Liczba dzieci, które nie uczęszczają do szkół podstawowych zmniejszyła się przez ostatnie 25 lat prawie o połowę. Jednak nadal około 58 milionów dzieci (około 9 procent) nie ma dostępu do edukacji. Problemem jest również poziom nauczania – ponad 250 milionów dzieci nie uczy się podstaw czytania, pisania i liczenia. Liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej podwoiła się, osiągając na świecie 54 proc.

Z badań wynika, że od 2000 roku liczba dzieci pomiędzy 5 a 17 rokiem życia zmuszanych do pracy spadła o prawie jedną trzecią. Jednak w najsłabiej rozwiniętych krajach świata nadal pracuje co czwarte dziecko.

UNICEF w Polsce
UNICEF prowadzi szereg działań dobroczynnych, której celem jest poprawa losu dzieci. Osoby, które chcą pomóc znajdą informacje na stronach UNICEF.

Z okazji rocznicy Konwencji Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF przygotowały wspólną akcję edukacyjną. W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych, które są członkami Klubu Szkół UNICEF, odbywają się w listopadzie i grudniu zajęcia o prawach dziecka. Spotkania będą prowadzone przez adwokatów pod hasłem „Masz prawo znać swoje prawa”.
Trwa ładowanie komentarzy...